Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 26.05.2024 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dzieje Miasta Wejherowa

 

1634 - Jakub Wejher (1609-1657), wojewoda malborski, uczestnicząc w wyprawie wojennej króla Władysława IV przeciwko Moskwie, zostaje zasypany w podkopie w czasie oblężenia warowni Biała pod Smoleńskiem. W niebezpieczeństwie śmierci ślubuje, że po wydostaniu się z opresji wybuduje w swoich dobrach kościół na cześć Trójcy Świętej i św. Franciszka, i wszelkimi silami będzie szerzył chwałę Bożą.

28.05.1643 - założenie osady Wejherowska Wola przez magnata pomorskiego Jakuba Wejhera. Wejherowska Wola jest jedynym na Kaszubach prywatnym grodem w całych Prusach Królewskich.

czerwiec 1643 - powstanie kościoła parafialnego ku czci Trójcy Świętej.

1647 - Jakub Wejher sprowadził do Woli Wejherowskiej franciszkanów (reformatów).

1648 - ufundowanie przez J. Wejhera kościoła p.w. Św. Anny i klasztoru oo. Reformatów.

1649 - biskup włocławski Mikołaj Albert Gniewosz wydaje zgodę na budowę kapliczek kalwaryjskich (Kalwarii Wejherowskiej).

1649 - o. Robert z Werden, cysters z Oliwy, na podstawie pomiarów Kalwarii Jerozolimskiej nanosi te same odległości między poszczególnymi kaplicami na Kalwarii Wejherowskiej. Pod każdą z kaplic zostaje także usypana garść ziemi z Ziemi Świętej.

13.01.1650 - król Jan Kazimierz nadaje osadzie przywilej miejski, potwierdzony w 1696 r. przez Jana III Sobieskiego.

18.03.1651 - poświęcenie kościoła pw. św. Anny.

19.03.1651 - o. Grzegorz Gdański odprawił pierwszą Mszę św. w nowo poświęconym kościele. Następnego dnia przeniesiono Człuchowa do grobowca pod kaplicą św. Jakuba (obecnie św. Józefa) ciała pierwszej żony Wejhera Anny Elżbiety Schafgotsch.

1651 - przy klasztorze rozpoczyna działalność szkoła dla młodzieży katolickiej i luterańskiej (do 1835 r.).

20.06.1654 - zalecenie powizytacyjne zawiera umieszczenie w bocznym ołtarzu obrazu przedstawiającego Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem, stojącą na księżycu. Najnowsze badania wykazały, że jest to obraz nieznanego autorstwa, pochodzący z II poł. XVII w. Jest to obraz olejny o wymiarach 194x81,7 cm, namalowany na płótnie. Przedstawia postać Matki Bożej, która na swej lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus. Siedzące na ramieniu Madonny Dzieciątko, trzyma w swojej prawej rączce czerwoną różę (wejherowianie ściśle łączą ze sobą różę z obrazu z różą urn umieszczoną w herbie miasta).

1655 - pierwsze nabożeństwo na Kalwarii.

1661-1678 - papieże Aleksander VII i Klemens X udzielili Kalwarii licznych odpustów, a Innocenty XI – w 178 r. wydał nowy indukt zyskania odpustów na Kalwarii Wejherowskiej "na zawsze".

1676 - właścicielem Wejherowa zostaje Książe Michał Kazimierz Radziwiłł.

1685 - dobra wejherowskie otrzymuje Jan III Sobieski od wdowy po Michale Kazimierzu Radziwille.

30.04.1686 - król Jan III Sobieski potwierdził w Warszawie przywileje miasta i Kalwarii, które otrzymały przydomek królewskie.

1714 - dobrami zarządza Jakub L. Sobieski.

1717 - powstanie i wydanie pierwszego modlitewnika kalwaryjskiego.

1720 - włości sprzedane Jerzemu Piotrowi Przebendowskiemu. Przebudowa kościoła farnego. Kościół i klasztor otrzymują nowy rokokowy wystrój.

1729 - miasto otrzymuje nowy ratusz - przebudowa. Dzisiejszy kształt nawiązujący do XVIII w. architektury Ratusz uzyskał w 1908r.

1754 - Hrabia Piotr Jerzy Przebendowski wybudował dzisiejszy klasztor i wydłużył kościół o chór organowy.

1773 - po I rozbiorze Wejherowo zostaje włączone do państwa pruskiego i przyjmuje nazwę Neustadt.

1774 - Ignacy Przebendowski syn Jerzego Przebendowskiego sprzedaje swoje dobra kuzynowi Józefowi Przebendowskiemu.

1790 - gdański kupiec Aleksander Gibson, który był właścicielem dóbr po Przebendowskich, sprzedaje je hr. Ottonowi A. Henrykowi D. Keyserlingkowi.

1818 - Wejherowo staje się ośrodkiem powiatu, który obejmuje także Sopot, Puck i Półwysep Helski.

1834 - rząd pruski wydał dekret o kasacie klasztoru, którego realizacja nastąpiła w 1872 r. Szkołę przejmują władze oświatowe, klasztor zamieniono na szkołę, a pierwszy budynek szkolny, stojący przed klasztorem, rozebrano.

1872 - mieszkańcy Wejherowa dla wygnanych zakonników wybudowali nowy klasztor (obecnie znajduje się w nim plebania Parajli św. Leona Wielkiego).

1875 - franciszkanie zostali zmuszeni do opuszczenia Wejherowa. Opiekę nad kościołem i Kalwarią przejęło duchowieństwo diecezjalne.

1885 - wnuk hr. Ottona - Henryk obejmuje rządy i zostaje starostą. Umiera w 1941 r.

1887 - powstanie na obszarze starego powiatu dwóch powiatów wejherowskiego i puckiego. Podział utrzymuje się do 1920 r.

Początek XX w. - powstanie budynków sądu i prokuratury.

1907-10 - budowa neogotyckiego pięciowieżowego kościoła.

1920-27 - Wejherowo powraca do Polski i jest siedzibą urzędu marynarki handlowej i powiatu morskiego.

1928 - powiaty wejherowski i pucki łączą się w jeden.

1939-40 - w Lasach Piaśnickich (10 km od Wejherowa) hitlerowcy wymordowali tysiące Polaków z Wejherowa, Gdyni, Gdańska, Pucka i innych miejscowości, w tym więźniów polskich przywożonych z Rzeszy. Wśród ofiar była błogosławiona Alicja Kotowska dyrektorka żeńskiego Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie. Wyniesiona na ołtarze w czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny papieża Jana Pawła II podczas uroczystości w Warszawie. (Wśród ofiar był także burmistrz miasta Teodor Bolduan, zamordowany przez hitlerowców w lasach wejherowskich).

1945 - utworzenie odrębnego powiatu puckiego oraz nadanie praw miejskich Redzie i Rumi. Wejherowo stanowi siedzibę władz miasta i odrębnie funkcjonującej gminy.

04.10.1946 - Powrót franciszkanów do Wejherowa i przejęcie opieki nad kościołem i Kalwarią.

VI 1953 - Na Kalwarii modlił się razem z krakowskimi studentami ks. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

1953 - Wejherowo odwiedził Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i razem z zakonnikami oraz duchowieństwem diecezjalnym modlił się na kalwaryjskich wzgórzach. Kard. Stefan Wyszyński po raz drugi odwiedził Wejherowo uczestnicząc 28.05.1974 r. w uroczystościach odpustowych na Kalwarii w asyście biskupów chełmińskich i gdańskich.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy