Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 22.06.2024 r. imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Remont lokali mieszkalnych położonych w Wejherowie przy ul. Reformatów 2/1 i Reformatów 13/4
Powrót

Remont lokali mieszkalnych położonych w Wejherowie przy ul. Reformatów 2/1 i Reformatów 13/4

Gmina Miasta Wejherowa otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokali mieszkalnych, niezajmowanych przez lokatorów na podstawie obowiązujących umów najmu, położonych w Wejherowie przy ul. Reformatów 2/1 i Reformatów 13/4.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 26 lipca 2022 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Miasta Wejherowa założono, że dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 214 396,28 zł.

Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wartość przedsięwzięcia wyniesie 158 500,00 zł, a wsparcie finansowe wyniesie 126 800,00 zł.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną wyremontowane 2 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 96,70 m2.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy