Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 22.06.2024 r. imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Park Miejski w Wejherowie

„Przywrócenie walorów historyczno - przyrodniczych Parku Miejskiego w Wejherowie im. A. Majkowskiego w Wejherowie”.

Inwestycja finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Oś Priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.4 Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walorów turystycznych.
Całkowita wartość projektu: 1.751.345 PLN.
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 910.699,40 PLN
Termin realizacji: 2009-2010
Projekt polegał na przywróceniu walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie – I etap rewitalizacji parku.
Zakres prac obejmował:

 • odtworzenie i budowę ścieżek parkowych w ich historycznym przebiegu,
 • pielęgnację i zachowanie drzewostanu,
 • nasadzenia nowej zieleni,
 • wykonanie instalacji nawadniającej nową zieleń,
 • stworzenie ścieżki dydaktycznej poprzez oznakowanie cennych przyrodniczo okazów,

promocję Parku i Projektu poprzez wydanie broszurki o Parku, dwustronne ulotki informacyjne, stworzenie narzędzia prezentacji reklamowej, tzw. roll-up.

W wyniku realizacji projektu powstały:

 • drogi pieszo-jezdne o łącznej długości 1.035 mb i szer. 3,0 m,
 • ścieżki piesze o długości 320 m i szer. 3,0 m,
 • ścieżki piesze o długości 640 m i szer. 2,5 m,
 • ścieżki piesze o długości 150 m i szer. 1,8 m,
 • altana widokowa (1 komplet)
 • nowe nasadzenia:
  • 10 dębów błotnych,
  • 10 cyprysików
 • 12 robinii akacjowych kolistych:
  • rośliny kwietnikowe na pow. 276 m2,
  • krzewy różane – 1.680 szt.
 • pergola stalowa – 1 komplet,
 • system nawadniający zieleń – 1 komplet.

Projekt obejmował także pielęgnację drzewostanu – około 150 szt. starych drzew.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy