Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 16.06.2024 r. imieniny: Aliny, Anety, Benona
Biuletyn Informacji Publicznej

Herb i Flaga

Herb miasta

Zgodnie z § 1 uchwały nr XX/211/92 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 marca 1992 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i załącznikach od Statutu: Herbem miasta Wejherowa jest biały krzyż rycerzy maltańskich w polu niebieskim otoczony wieńcem z liści wawrzynu, w środku zawierający czerwoną różę.

Pierwsza wzmianka opisowa o herbie Wejherowa pojawia się w dokumencie lokacyjnym dla miasta, podpisanym przez króla Jana Kazimierza w dniu 13 stycznia 1650 r. Prawdopodobnie nadał go miastu osobiście założyciel Wejherowa, Jakub Wejher.

Pierwszy graficzny wizerunek herbu o pełnej kolorystyce pochodzi z "Kroniki Klasztoru Franciszkanów Ściślejszej Obserwacji w Wejherowie w latach 1633-1676" o. Grzegorza Gdańskiego (wyd. 1996 przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie).

 

 

Flaga

Flagę miasta przyjęto uchwałą Nr XXXII/386/93 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 maja 1993 roku w sprawie ustalenia flagi gminy Miasta Wejherowa, która to uchwałę poprzedził konkurs plastyczny na projekt flagi.

Flagę wyznaczają dwa pionowo biegnące pasy: błękitny (niebieski) i biały, przy czym błękitny jest dwakroć szerszy i znajduje się przy drzewcu, a biały przy skrajni flagi. Na polu błękitnym pełniącym też rolę tarczy herbowej widnieją elementy herbu Wejherowa: krzyż maltański i róża.

 

 

Zgodnie z wytycznymi w eksykologii - nauki o flagach i herbach, błękit (barwa niebieska) jest symbolem wierności Bogu i królowi, jak też jest kolorem morza, z którym był związany ród Wejherów jak i samo Wejherowo. Barwa biała jest symbolem uczciwości, wierności tradycji i religijności, z której słyną Kaszubi.

Biały krzyż maltański (Zakonu p.w. św. Jana - Kawalerów Maltańskich) przypomina o duchowej więzi między Wejherowem - Jerozolimą Kaszub a Jerozolimą rzeczywistą (którą opiekowali się dawniej joannici). Wg. niepotwierdzonej interpretacji Jakub Wejher mógł być kawalerem maltańskim, co było wówczas wielkim wyróżnieniem i dołączył godło zakonu do herbu miasta celem zaakcentowania tego faktu.

Czerwona róża bądź jest symbolem Męki Pańskiej przedstawionej w cyklu kaplic kalwaryjskich, bądź też jest reminiscencją herbu fundatora (w herbie Wejherów widnieją trzy czerwone róże).

Wątpliwości nie ma za to do znaczenia wawrzynowego (laurowego) wieńca, który przypomina o zwycięskich kampaniach wojennych prowadzonych przez założyciela miasta.

W latach 1950-1992 w związku z omyłkowym tłumaczeniem łacińskiej wersji aktu lokacyjnego herb otaczano polem o żółtym kolorze.

Logo Miasta

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy