Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 21.03.2023 r. imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, rzeka Reda - miasto Wejherowo
Powrót

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, rzeka Reda - miasto Wejherowo

Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, rzeka Reda – miasto Wejherowo”

 

Numer Umowy o dofinansowanie Projektu: RPPM.08.04.00-22-0013/18-00 z dnia 27 listopada 2019 r.

 

Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 8. Konwersja

Działanie: 8.4: Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego  

 

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Beneficjent: Gmina Miasta Wejherowa

 

Wartość projektu ogółem: 977.455,42 PLN

Wydatki kwalifikowane: 977.455,42 PLN

Przyznane dofinansowanie: 830.837,10 PLN

Poziom dofinansowania: 85,00%

Wkład własny: 146.618,32 PLN

 

Okres realizacji Projektu: 30.04.2020 – 31.12.2020 r.

 

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa przystani kajakowej na rzece Reda w Wejherowie, a także budowa infrastruktury towarzyszącej (m.in. miejsc wypoczynku) oraz infrastruktury drogowej. Projekt stanowi element większego Regionalnego Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” zdefiniowanego w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH