Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 16.06.2024 r. imieniny: Aliny, Anety, Benona
Biuletyn Informacji Publicznej

Węzeł ZRYW

Zadanie pn. „Budowa bezkolizyjnego powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa oraz drogę krajową nr 6 wraz z obiektami mostowymi (węzeł ZRYW)” dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zgodnie z zawartą w dniu 22 sierpnia 2022 r. umową pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Wejherowa dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie nie więcej niż 18 782 500,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2022) koszty kwalifikowane przedsięwzięcia szacowane są na kwotę 37 565 00 zł.

W ramach realizacji zadania powstanie połączenie drogi powiatowej ul. Sikorskiego z drogą gminną ul. Patoka oraz z drogą krajową nr 6 ul. Gdańską umożliwiające połączenie południowej i północnej części miasta Wejherowa. Ponadto powstaną drogi gminne z zatokami postojowymi w ramach węzła integracyjnego w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo. Przebudowane zostaną także drogi gminne w pobliżu węzła. Znacząco zostanie zwiększone bezpieczeństwo ruchu drogowego, a jakość powiązań drogowych ulegnie znacznej poprawie poprzez wybudowanie nowych odcinków dróg gminnych. W ramach inwestycji zostanie wybudowane skrzyżowanie typu rondo. W ramach zadania podjęte zostaną również działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez odseparowanie ruchu pieszego i ruchu rowerowego od ruchu kołowego. Wybudowane zostaną chodniki oraz ścieżki rowerowe i jezdnia dla ruchu kołowego. Dodatkowo wybudowane zostanie oświetlenie poprawiające widoczność wszystkich uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych. Doświetlone zostaną również przejścia dla pieszych. W ramach zadania zostaną wybudowane i przebudowane skrzyżowania oraz zjazdy do posesji, co zwiększy widoczność, a tym samym poprawi bezpieczeństwo. W ramach zadania zostaną wprowadzone elementy bezpieczeństwa, takie jak: oznakowanie poziome i pionowe, elementy uspokajania ruchu drogowego, w tym szykany, azyle, wyspy dla pieszych i rowerzystów oraz wyniesione przejścia dla pieszych. Wprowadzone zostaną elementy bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób niewidomych, takie jak: zaniżone krawężniki na przejściach dla pieszych oraz płyty ostrzegawcze przy przejściach dla pieszych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy