Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Kolejny etap prac przy budowie Węzła Śmiechowo (Zryw)

Kolejny etap prac przy budowie Węzła Śmiechowo (Zryw)

Trwają prace przy budowie bezkolizyjnego Węzła Śmiechowo (Zryw). Wykonawca  układa ostatnią warstwę bitumiczną na dodatkowej jezdni wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku od dawnej spółdzielni Zryw do ul. Orzeszkowej, na rondzie i łącznicach do drogi  wojewódzkiej oraz na ul. Sikorskiego.

Po wykonaniu górnej warstwy nawierzchni będą wykonywane pobocza, oznakowanie poziome i prace wykończeniowe. Według zapewnień wykonawcy, prace na tym odcinku powinny zostać zakończone do końca lipca br.

- Węzeł Zryw to aktualnie największa inwestycja miasta, ale również inwestycja najbardziej strategiczna z punktu widzenia naszego miasta – mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. -  Do tej pory prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

 

►Budowa Węzła Śmiechowo rozpoczęła się pod koniec 2022 roku i początkowo polegała na przygotowaniu placu samej budowy tj. wyburzono budynek przy ul. Gdańskiej, przygotowano teren, i przystąpiono do prac ziemnych.

►Następnie wykonano drogę objazdową, która miała za zadanie umożliwić ruch pojazdów dla relacji Gdynia-Lębork w czasie budowy obiektu mostowego pod drogą wojewódzką nr 468 (dawna DK6). ►W sierpniu 2023 r.  wykonano wykop na potrzeby obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej.

►W listopadzie 2023 r. zakończyło się montowanie wiaduktu drogowego Węzła Śmiechowo i  przywrócony został ruch w obu kierunkach na ul. Gdańskiej (DW 468) w rejonie budowanego Węzła Śmiechowo (Zryw).

►Pod koniec 2023 r. rozpoczęła się budowa drogi zbiorczo-rozprowadzającej łącznic i ronda.

►Obecnie Wykonawca jest na ostatnim etapie realizacji nawierzchni na nowych ciągach komunikacyjnych.

► Kolejnym etapem będzie budowa tunelu pod torami kolejowymi, który wykona PKP.

►Parking przy przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo – trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę (ZRID)

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy