Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 2.12.2023 r. imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Budowa Węzła Śmiechowo (Zryw) – przywrócony ruch na ul. Gdańskiej
Powrót

Budowa Węzła Śmiechowo (Zryw) – przywrócony ruch na ul. Gdańskiej

Budowa Węzła Śmiechowo (Zryw) – przywrócony ruch na ul. Gdańskiej

Od dzisiaj, 7 listopada br. przywrócony zostaje ruch w obu kierunkach na ul. Gdańskiej w rejonie budowanego Węzła Śmiechowo (Zryw).

Zamiast po objeździe tymczasowym z płyt drogowych ruch odbywać się już będzie po drodze wojewódzkiej nr 468 (dawna droga krajowa nr 6). Jak podkreśla Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, prace związane z budową obiektu mostowego zostały zakończone w bardzo krótkim czasie – zaledwie 4 miesięcy. 

- Węzeł Śmiechowo (Zryw) to bardzo ważna komunikacyjnie inwestycja prowadzona obecnie w Wejherowie, która pozwoli kierowcom bezkolizyjnie przemieścić się z północnej na południową stronę miasta – mówi Krzysztof Hildebrandt. - Pod koniec lipca został wstrzymany ruch na tym odcinku drogi i pomimo objazdów, które pozwalały kierowcom na płynne przemieszczanie się, było to pewnym utrudnieniem.  Przyjęta technologia wykonania obiektu mostowego umożliwiła jego wykonanie w ciągu 4 miesięcy, co jest czasem znacznie krótszym niż w przypadku tradycyjnego rozwiązania dla tego typu obiektów. Inwestycja będzie trwała do czerwca 2025 r., jednak dla kierowców skończą się utrudnienia i będą mogli pokonywać ten odcinek bezkolizyjnie. Firma będzie realizowała dalsze swoje zadania, czyli budowę dróg rozjazdowych i budowę parkingu pomiędzy drogą wojewódzką, a torami w pobliżu dworca PKP Wejherowo Śmiechowo.

Przystanki i przejście dla pieszych

W związku z planowanym nowym etapem realizacji robót i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na tym odcinku, nie będzie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy budynku Zrywu. Przejście znajduje się na wysokości sklepu Black Red White. Tam też znajdują się przystanki autobusowe w kierunku Bolszewa i Redy.

Zmiana organizacji ruchu

Jak mówi Marcin Wilary, dyrektor kontraktu POLIMEX Infrastruktura Sp. z o. o., przyjęta do realizacji technologia wykonania robót umożliwiła wyłączenie z ruchu tego obszaru tylko na 4 miesiące. - Nowa organizacja ruchu pozwoli nam wykonywać prace drogowe przy budowie ronda pomiędzy drogą wojewódzką a torami kolejowymi i przy budowie łącznic węzła drogowego – mówi Marcin Wilary.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że rejon ul. Gdańskiej na odcinku od stacji SKM Wejherowo Śmiechowo do dawnej firmy ZRYW, stanowi cały czas teren budowy i w jej sąsiedztwie będą wciąż prowadzone prace drogowe. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania.

Urząd Miejski w Wejherowie i wykonawca robót - POLIMEX Infrastruktura Sp. z o. o, dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jednak są one nieuniknio­ne. Prace realizowane będą przy zajęciu całości jezdni, ich zakres jest rozległy i wiąże się z przejściowymi trudnościami.

Liczymy na wyrozumiałość - budujemy dla mieszkańców!

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy