Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Węzeł Śmiechowo (Zryw) – rozpoczynają się prace budowlane II etapu
Powrót

Węzeł Śmiechowo (Zryw) – rozpoczynają się prace budowlane II etapu

Węzeł Śmiechowo (Zryw) – rozpoczynają się prace budowlane II etapu

Rozpoczęły się prace przy budowie kolejnego odcinka Węzła Śmiechowo ( Zryw). Wykonawca - POLIMEX Infrastruktura Sp. z o. o - przygotowuje teren pod budowę m.in. wykonywana jest wycinka drzew wzdłuż dawnej drogi krajowej nr 6, trwa oczyszczenie terenu inwestycji oraz prowadzone są prace ziemne od. ul Sikorskiego do terenu kolejowego.

Węzeł Śmiechowo (Zryw) to niezwykle ważna inwestycja, ponieważ Wejherowo na całej swojej długości jest przecięte drogą krajową nr 6 i linią kolejową, co powoduje bardzo duże utrudnienia w funkcjonowaniu mieszkańców, biznesu i gospodarki. W 2018 r. ukończono pierwszy etap budowy węzła. Rozpoczęły się właśnie prace przygotowawcze pod drugi etap inwestycji. Na bieżąco będziemy informować mieszkańców o utrudnieniach związanych z budową. Pętla autobusowa linii nr 16 przy ul. Sikorskiego będzie funkcjonowała bez zmian. Planowany termin zakończenia inwestycji czerwiec 2025 r.

- W tej chwili trwają równolegle prace administracyjne, jak i przygotowawcze. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany był do przedstawienia organizacji ruchu na terenie budowy zwłaszcza w zakresie niezbędnej dla inwestycji wycinki drzew. To jest dokument, który wykonawca musi uzgodnić w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, który zarządza dawną drogą krajową nr 6 i do tego uzgodnienia już doszło. Oprócz tego wykonawca uzgadnia z urzędem umowy z podwykonawcami - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Natomiast w zakresie przygotowawczym od strony ul. Sikorskiego trwają prace już pierwsze roboty ziemne i te związane z ogrodzeniem terenu budowy. Rozpoczyna się  również wycinka drzew w pasie drogowym pod nowy tunel pod byłą drogą krajową nr 6. Największe prace prowadzone będą nocą z 14 na 15 lutego, aby wprowadzić jak najmniejsze utrudnienia – jeden pas będzie wyłączony z ruchu na czas „kładzenia” drzew– dodaje Rutkiewicz. Tunel zostanie wybudowany w podobnej technologii, co Węzeł Kwiatowa. Prace będą wykonywane etapami.

Wiadukt podziemny, ronda i ulice dojazdowe

W ramach inwestycji, powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie z wiaduktem pod drogą krajową nr 6, oddzielny pas jezdni w kierunku Gdyni (wzdłuż drogi krajowej 6), rondo pomiędzy krajową „szóstką” a torami kolejowymi z drogami dojazdowymi w kierunku Gdyni. Powstaną chodniki, ścieżki rowerowe, wybudowane zostaną sieci kanalizacji deszczowej, oświetleniowej, kanału technologicznego, monitoringu miejskiego i przebudowana zostanie infrastruktura kolidująca z projektowanym układem drogowym. Warto też dodać, iż w czasie trwania inwestycji zostaną wyremontowane drogi gminne na osiedlu Sikorski Park.

Zakres opcjonalny przedsięwzięcia obejmuje budowę w rejonie przystanku SKM Wejherowo Śmiechowo dróg gminnych wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, około 330 miejscami postojowymi, w tym miejscami dla osób niepełnosprawnych, postojem taksówek i autobusów oraz zatoką KISS&RIDE, budowę ogrodów deszczowych, budowę sieci kanalizacji deszczowej, oświetleniowej, kanału technologicznego, monitoringu miejskiego i przebudowę infrastruktury kolidującej z projektowanym układem drogowym.

Wiadukt pod torami kolejowymi

Przedsięwzięcie nie obejmuje budowy wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 202 umożliwiającego bezkolizyjne połączenie północnej i południowej części Wejherowa. Jednakże na mocy porozumienia z 2017 roku podpisanego przez Prezydenta Miasta Wejherowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i późniejszymi rozmowami PKP zobowiązały się zrealizować roboty budowlane związane z budową wiaduktu kolejowego w czasie trwania inwestycji miejskiej, przy czym realizacja inwestycji kolejowej uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania ze środków pochodzących z perspektywy UE na lata 2021-2027.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy