Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 22.06.2024 r. imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Kluczowy moment budowy Węzła Zryw

Kluczowy moment budowy Węzła Zryw
Rozpoczynają się kluczowe, a zarazem najbardziej efektowne prace na budowie Węzła Śmiechowo (Zryw). Ponieważ od wtorku montowane są konstrukcje wiaduktu drogowego. Montaż całej instalacji potrwa około tydzień. 
 
- Węzeł Zryw to aktualnie największa inwestycja miasta, ale również inwestycja najbardziej strategiczna z punktu widzenia naszego miasta. Właśnie przystępujemy do najbardziej widowiskowej części tej budowy, czyli montażu wiaduktu drogowego. Na budowę przybywają już gotowe elementy i będą tutaj składane. Bardzo ważna inwestycja i bardzo nas też cieszy, że do tej pory prace przebiegają bardzo sprawnie – powiedziała zastępca prezydenta miasta, Beata Rutkiewicz.
 
Budowa Węzła Śmiechowo rozpoczęła się pod koniec 2022 roku i początkowo polegała na przygotowaniu placu samej budowy tj. wyburzenie budynku przy ul. Gdańskiej, wycinkę i wykarczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, a także roboty ziemne. Następnie wykonano drogę objazdową, która miała za zadanie upłynnić ruch drogowy na dawnej drodze krajowej nr 6. W sierpniu br. wykonano wykop na potrzeby obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej wykonano również ławy fundamentowe pod obiekt mostowy.
 
5 września br. rozpoczęła się kluczowa oraz najbardziej efektowna operacja montowania konstrukcji wiaduktu drogowego, który będzie pełnił funkcję tunelu pod drogą wojewódzką. Konstrukcja wiaduktu została wykonana z prefabrykowanego sklepienia żelbetowego. Montaż prefabrykatów potrwa około siedem dni. Następnie będą wykonywane prace scalające konstrukcję, warstwy izolacji, drenaże i zasypki konstrukcji. Po dokonaniu koniecznych odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie planowane jest przywrócenie ruchu na drodze wojewódzkiej. Następnie wykonawca przystąpi do kolejnych prac m.in. budowę drogi oraz ronda po południowej stronie inwestycji. 
 
Obecnie trwa również budowa kanalizacji deszczowej na jezdni w kierunku Redy na odcinku od budynków Węzła Zryw do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej. Trwają  także prace brukarskie przy budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, po jej południowej stronie przy dawnych zakładach Zryw. 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy