Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
wtorek, 30.05.2023 r. imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Będą mieszkania dla wejherowian

Będą mieszkania dla wejherowian
Wizualizacja nowego wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Łęgowskiego
Wejherowo zdobyło bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości ok. 14,5 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę nowego wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie oraz na remont i przebudowę czterech lokali komunalnych mieszkalnych w istniejących budynkach. Dzięki temu władze Wejherowa pozyskają dla mieszkańców 82 lokale mieszkalne. 
 
- Budowa nowego budynku komunalnego to kolejny krok dla zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wejherowian, którzy ze względu na trudną sytuację materialną i mieszkaniową potrzebują pomocy miasta – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Jest to również realizacja mojej obietnicy i programu wyborczego. Zależy mi, aby mieszkańcy żyli w lepszych warunkach, stąd moje skuteczne starania o pozyskanie środków zewnętrznych na tę nową inwestycję, a także na rewitalizację najbardziej zaniedbanych budynków/mieszkań. Miasto od wielu lat przeznacza znaczne środki na remonty zasobu mieszkaniowego.
 
Pozyskane przez władze miasta zewnętrze dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę nowego budynku komunalnego wynosi prawie 14,2 mln zł, czyli 80% z przewidywanego kosztu budowy w wysokości 18 mln zł. W ramach inwestycji miasto wybuduje budynek wielorodzinny, w którym znajdzie się 78 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 3,8 tys. m2. 
 
- Budynek przy ul. Łęgowskiego będzie budynkiem komunalnym, o czynszach regulowanych przez miasto i zasiedlany po wnikliwej analizie sytuacji osób, które oczekują na lokal komunalny – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta - Inwestycja realizowana będzie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. W pierwszym kwartale 2022r. planujemy ogłosić postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Rozpoczęcie budowy powinno nastąpić w drugiej połowie 2022 roku. Przewidywany termin realizacji to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
- Budowa budynku komunalnego to inwestycja oczekiwana przez pewną grupę mieszkańców i cieszę się, że dzięki dofinansowaniu będzie już wkrótce zrealizowana – mówi Piotr Bochiński, przewodniczący Komisji Gospodarki, Obrotu Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Rady Miasta Wejherowa. – Budownictwo komunalne nie jest łatwym tematem, ale rozwijamy go skutecznie. Miejmy nadzieję, że niedługo spotkamy się na odbiorze.  
 
 
Władze miasta, oprócz dofinansowania na budowę budynku komunalnego, zdobyły także dofinansowanie w wysokości ponad 317 tys. zł na pokrycie 80% kosztów związanych z czterech mieszkań położonych przy ul. 12 Marca, Kopernika, 10 Lutego i na Placu Wejhera. Całkowity koszt tych remontów to prawie 400 tys. zł. 
 
W konferencji uczestniczyli: Krzysztof Hildebrandt - prezydent Wejherowa, Beata Rutkiewicz - zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta oraz Piotr Bochiński - wejherowski radny. 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH