Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 25.02.2020 r. imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

„Dziewiątka” przystąpiła do projektu Erasmus+

„Dziewiątka” przystąpiła do projektu Erasmus+

Szkoła Podstawowa nr 9 przystąpiła do realizacji projektu Erasmus+ w ramach sektora edukacji szkolnej - współpraca szkół. Tytuł projektu to „Find my echo in you”, a tematem przewodnim jest pojęcie empatii.

Projekt ten zaplanowany na lata 2019/2021 polega na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem, bądź problemem do rozwiązania. Krajami partnerskimi wejherowskiej szkoły są Turcja, Macedonia Północna oraz Bułgaria.

- Empatia nie jest czymś, co może być spontaniczne; ma sens tylko w przypadku, gdy jest częścią codziennych nawyków. Szkoła Podstawowa nr 9 wraz ze swoimi partnerami chcą pokazać, jak ważne jest rozpoznawanie uczuć swoich, jak i drugiego człowieka w codziennym życiu – mówi Olga Tomaszewska, dyrektor „dziewiątki”.

Cele, które zakłada projekt, to: zminimalizowanie postaw i zachowań, które wzmacniają dyskryminację w szkole, zwiększenie poczucia empatii u nauczycieli, uczniów i rodziców, przygotowanie środowiska klasowego, w którym uczniowie o różnych cechach mogą    swobodnie wyrażać siebie, przełamanie uprzedzeń wobec uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprawienie umiejętności społecznych i komunikacyjnych uczniów, zaangażowanie rodziców w zajęcia oraz poprawa ich empatii i umiejętności       komunikacyjnych, podniesienie umiejętności językowych uczestników oraz opanowanie umiejętności adaptacji i współpracy w grupie.

W ubiegłym roku. dyrektor szkoły Olga Tomaszewska wraz z nauczycielkami Martą Dettlaff i Anną Korzonek wzięły udział w spotkaniu dotyczącym projektu Erasmus+ „Find my echo in you” na terenie Turcji. W spotkaniu tym uczestniczyło po troje nauczycieli z każdego kraju partnerskiego. Szkołę gospodarzy reprezentowało  dziesięcioro nauczycieli i tyle samo uczniów.

Każda szkoła przedstawiła prezentację dotyczącą swojego kraju, miasta, regionu, szkoły, systemu edukacji i zrealizowanych wcześniej projektów. Delegacja SP 9 zaprezentowała najważniejsze informacje o  Polsce, jej położeniu geograficznym, historii, gospodarce i kulturze, w tym o największych polskich miastach i o Wejherowie. Prezentując kulturę kaszubską dyrektor Olga Tomaszewska zaśpiewała a capella „Kaszëbsczé nótë”. Prezentacja „dziewiątki” sprawiła, że uczestnicy projektu zgodnie zadeklarowali chęć odwiedzenia Wejherowa i SP nr 9.

Oprócz warsztatów na temat empatii wejherowianie wzięli też udział w warsztatach artystycznych - Sztuka „Ebru” (malowanie obrazu w wodzie). Gospodarze zorganizowali dla uczestników wycieczkę z przewodnikiem do Efezu, Domu Marii Panny, Jaskini Siedmiu Śpiących, Kuşadası i Şirince, które są historycznymi i ważnymi kulturowo miejscami.  Tydzień spędzony w Izmirze zaowocował ustaleniami dotyczącymi dalszych etapów projektu, nawiązaniem nowych przyjaźni oraz wieloma pomysłami na pracę z uczniami.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH