Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
wtorek, 29.09.2020 r. imieniny: Michaliny, Michała, Rafała
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Możliwość złożenia wniosku w Programie Krajowym „Czyste Powietrze”
Powrót

Możliwość złożenia wniosku w Programie Krajowym „Czyste Powietrze”

Możliwość złożenia wniosku w Programie Krajowym „Czyste Powietrze”
W wyniku podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, można już składać wypełnione wnioski do programu „Czyste Powietrze” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie. WFOŚiGW w Gdańsku nadal pełni rolę nadrzędną w prowadzeniu programu i to od ich decyzji zależy czy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. 
 
Dodatkowym udogodnieniem dla mieszkańców, którzy chcieliby złożyć wniosek  jest możliwość skorzystania z pomocy przy wypełnieniu wniosku do Programu Krajowego „Czyste Powietrze”. Informację o programie oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wejherowie (ul. 12 Marca 195, stanowisko obok Kancelarii Ogólnej) w poniedziałki w godz. 8:30-16:30.
 
Dofinansowanie jest skierowane do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zmienić ogrzewanie na bardziej ekologiczne oraz planują termomodernizację budynku.
 
W celu skorzystania z pomocy przy wypełnianiu wniosków należy umówić się na termin konsultacji (tel. 58 677-71-03) oraz przygotować wszelkie dane oraz dokumenty zawarte na „Liście sprawdzającej (dane niezbędne do złożenia wniosku)”:
 

 

Co Beneficjent powinien wiedzieć przed złożeniem wniosku!

1. Termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia

 

2. Podstawowe dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, pesel, urząd skarbowy, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania itp.)

 

3. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy, nazwa banku

 

4. Informacje ogólne o budynku (adres, liczba lokali w budynku, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita, powierzchnia, na której prowadzona jest działalność, rok budowy budynku, obecny rodzaj źródła ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (wybierane z listy rozwijalnej we wniosku)

 

5. Źródło ciepła po modernizacji:

- rodzaj planowanego źródła po modernizacji (wybierane z listy rozwijalnej we wniosku)

- czy wymagane jest przyłącze

- rodzaj instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (wybierane z listy rozwijalnej we wniosku)

- koszt

 

6. Termomodernizacja

- rodzaj przegród planowanych do termomodernizacji (rodzaj ocieplenia, grubość, powierzchnia, koszt)

- powierzchnia wymienianej stolarki zewnętrznej (powierzchnia, współczynnik przenikania U nowej stolarki, koszt)

Interaktywny formularz wniosku wypełniony w Portalu beneficjenta przeliczy współczynniki przenikania U dla przegród modernizowanych. Dodatkowo, w formularzu podana zostanie informacja czy dana przegroda po termomodernizacji spełniać będzie Warunki Techniczne po 30.12.2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

7. Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła

- graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej

- koszt

 

8. Odnawialne źródła energii (w formie pożyczki)

- kolektory słoneczne: rodzaj kolektorów, liczba zestawów, miejsce montażu, koszt

- panele fotowoltaiczne: moc, ilość wytworzonej energii, czy instalacja będzie podłączona do sieci, koszt

 

9. Informacje o osobach tworzących gospodarstwo domowe:

- informacja o osobach tworzących gospodarstwo domowe (imię i nazwisko, pesel, stopień pokrewieństwa, wartość rocznego dochodu, rodzaj dochodu, rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód, urząd skarbowy)

- całkowity dochód osób tworzących gospodarstwo domowe w roku poprzedzającym składanie wniosku

Jako załącznik do wniosku należy przedłożyć:

1. Dokument potwierdzający osiągnięty dochód dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe (jeśli dotyczy), zgodnie z informacją powyżej.

2. Dokument potwierdzający własność budynku (jeśli we wniosku o dofinansowanie nie podano nr działki i księgi wieczystej)

3. Audyt energetyczny (jeśli został wykonany dla budynku)

 

Niezależnie od pracy punktu wnioski można uzupełniać samodzielnie rejestrując się na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW: https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/.
 
Szczegółowe zasady Programu Krajowego „Czyste Powietrze” oraz instrukcja wypełnienia wniosku dostępna jest na stronie WFOŚiGW: https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze/podstawowe-informacje-o-programie.
 
 
 
Załączniki do artykułu:
- lista sprawdzająca
- program piorytetowy
- instrukcja wypełnienia wniosku
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH