Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
poniedziałek, 25.05.2020 r. imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Nagrody, gratulacje i kwiaty dla nauczycieli

Nagrody, gratulacje i kwiaty dla nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Filharmonii Kaszubskiej odbyła się uroczystość, podczas której nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie, a wyróżniający się w pracy nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi w szkołach otrzymali Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa.

Wśród przybyłych gości, których powitała dyrektor WCK Jolanta Rożyńska, obecni byli m.in. prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, starosta wejherowski Gabriela Lisius, dziekan dekanatu wejherowskiego ks. prałat Daniel Nowak oraz przedstawiciele służb mundurowych i instytucji publicznych.

W okolicznościowym przemówieniu prezydent Krzysztof Hildebrandt wyraził podziękowanie i uznanie nauczycielom wejherowskich szkół i przedszkoli, a także pracownikom administracji i obsługi za trud i wysiłek włożony w edukację młodego pokolenia. Prezydent powiedział, że nauczyciele są ważnym filarem szkoły a zawód nauczyciela odgrywa w społeczeństwie szczególnie doniosłą rolę.

- W tym dniu kierujemy nasze myśli w stronę szkoły i nauczycieli, którzy od najmłodszych lat prowadzą swoich uczniów w dorosły świat, przekazują niezbędną wiedzę, kształtują ich osobowość, zaszczepiają system wartości etycznych i moralnych – mówił prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreślając, że system oświaty w naszym kraju jest sferą, bodajże najczęściej poddawaną reformom. Ewolucja regulacji prawnych i finansowych jest stałym elementem rzeczywistości, w jakiej od wielu lat funkcjonuje polska oświata.

Zdaniem prezydenta ciągłe zmiany w prawie oświatowym powodują, że podstawowa rola szkoły, jaką jest wychowanie dobrych, odpowiedzialnych ludzi i przygotowanie ich do dorosłego życia, schodzi na drugi plan. Problemem jest finansowanie oświaty na poziomie samorządów, które dopłacają do oświaty coraz więcej ze swojego budżetu, gdyż nie otrzymują należnych środków od państwa.

Następnie dyrektor Jolanta Rożyńska odczytała list gratulacyjny dla nauczycieli i pracowników szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej nadesłany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Bielang. Życzenia nauczycielom i pracownikom szkół złożyła również Gabriela Lisius – starosta powiatu wejherowskiego oraz ks. prałat daniel Nowak – dziekan dekanatu wejherowskiego.

Podczas uroczystości na stopień nauczyciela mianowanego zostali awansowani: Hanna Urban – SP 9, Marcelina Dutkiewicz – SP 5, Katarzyna Morawska – SP 6, Kamila Bujak – SP 11, Gracjana Miszka – SP 5, Patrycja Nowak - SP 5, Paula Podbielska – SP 5, Sylwia Krauze – SP 5, Natalia Heba-Przybylska – SP 9 oraz Marta Semmerling – SP 11. Mianowani nauczyciele złożyli ślubowanie.

Nagrodą Prezydenta Miasta Wejherowa zostali uhonorowani: Beata Frąckowiak, Agata Jasińska-Krajnowska i Beata Dampc – ze Szkoły Podstawowej nr 5; Justyna Boszke i Arkadiusz Szlas – ze Szkoły Podstawowej nr 6; Elżbieta Rohraff i Mirosława Skrzypkowska – z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego SP nr 8; Aleksandra Janus, Anita Siemińska i Wojciech Kurowski – ze Szkoły Podstawowowej nr 9; Izabela Sikora, Izabela Polańska, Emilia Grzybowska i Wioleta Podolska – ze Szkoły Podstawowej nr 11; Anna Kaup i Magdalena Janiak – z Przedszkola Samorządowego nr 2.

W części artystycznej z interesującym programem piosenki kameralnej wystąpił Robert Janowski ze swoim zespołem, którego już samo pojawienie się na scenie wywołało burzę oklasków. Przed koncertem Robert Janowski podzielił się na wesoło wspomnieniami ze swojej edukacji w okresie szkoły podstawowej i wyraził uznanie wszystkim nauczycielom za ich wkład w edukację młodego pokolenia.

 

Przed uroczystością prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca Arkadiusz Kraszkiewicz z okazji Dnia Edukacji Narodowej wspólnie z nauczycielami złożyli kwiaty przed pomnikiem Pamięci nauczycieli powiatu wejherowskiego poległych wczasie działań wojennych i w miejscach kaźni hitlerowskiej w latach 1939-1945. Tablica z kilkudziesięcioma nazwiskami poległych nauczycieli znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 9, przy ul. Sobieskiego.


 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH