Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 27.05.2020 r. imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Nowe stawki opłat za odpady

Nowe stawki opłat za odpady

Rada Miasta Wejherowa na dzisiejszej sesji (02.04.2019) przyjęła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców. Od 1 lipca 2019 r. będą one wynosiły 16,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca segregującego odpady i 32,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca w przypadku braku segregacji.

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Oczywiście każdy może zmienić złożona już deklarację w przypadku zmian na nieruchomości lub zmiany sposobu zbierania odpadów np. z niesegregowanych na segregowane.

 

Powodem wzrostu opłat są:

  1. Rosnąca ilość odpadów odbieranych od mieszkańców Wejherowa. W 2014 roku  średnia ilość łącznie odebranych odpadów komunalnych wynosiła  w naszym mieście 210 kg/os/rok. W 2018 roku było to już 279,2 kg/os/rok, czyli o 1/3 więcej. Większa ilość odpadów powoduje wzrost kosztów ich odbioru i zagospodarowania.
  2. Rosnące koszty jednostkowe (za 1m3, za 1 tonę) odbioru i zagospodarowania odpadów. Wzrosły koszty pracy, energii elektrycznej, paliw, usług, itd. Przede wszystkim znacząco wzrosła opłata środowiskowa za składowanie odpadów na wysypisku ustalana przez rząd i odprowadzana do budżetu państwa. W 2015 roku opłata środowiskowa dla odpadów zmieszanych wynosiła 120,76 zł za tonę, a w roku 2019 jest to już 170 zł za tonę, zaś w roku 2020 będzie aż 270 zł za tonę, czyli ponad 2-krotny wzrost w stosunku do 2015 r.
  3. Nadal nie wszyscy mieszkańcy Wejherowa płacą za swoje odpady. Liczba mieszkańców objętych system opłat za odpady wynosi 41.403 osoby, podczas gdy w rzeczywistości w Wejherowie mieszka kilka tysięcy osób więcej. Proceder ten udało się ograniczyć o ponad połowę osób nie płacących, ale nadal on występuje.

 

Zgodnie z prawem system musi się bilansować

- Rosnące koszty z jednej strony i unikanie płatności za odpady przez cześć mieszkańców z drugiej strony powodują, że system się nie bilansuje i środków jest za mało. Odbiór i zagospodarowanie odpadów musi się sfinansować z opłat od mieszkańców. – podkreśla zastępca prezydenta Wejherowa Beata RutkiewiczPraktycznie w całym kraju i w naszym województwie stawki za odbiór opłat rosną. Wejherowo nie jest wyjątkiem, a podwyżka  jest przeciętna na tle innych miast i gmin naszego regionu.

 

Przykładowe stawki opłat za odbiór odpadów:

  • Rumia: 15 zł/os/miesiąc dla segregowanych, 40 zł/os/miesiąc dla niesegregowanych
  • Miasto Puck: 16 zł/os/miesiąc dla segregowanych, 25 zł/os/miesiąc dla niesegregowanych
  • Gmina Puck: 16 zł/os/miesiąc dla segregowanych, 28 zł/os/miesiąc dla niesegregowanych
  • Gmina Kolbudy: 19 zł/os/miesiąc dla segregowanych, 38 zł/os/miesiąc dla niesegregowanych
  • Gdynia, Gdańsk, Starogard Gdański, - opłata naliczona od powierzchni lokalu mieszkalnego – przykładowo w Gdyni dla lokalu o powierzchni w przedziale 60-80m2 opłata wynosi 30 zł/miesiąc dla segregowanych, 60 zł/miesiąc dla niesegregowanych

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH