Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 14.07.2020 r. imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Oświadczenie w sprawie nowego Przedszkola Samorządowego na Os. Tysiąclecia PP 7 w Wejherowie
Powrót

Oświadczenie w sprawie nowego Przedszkola Samorządowego na Os. Tysiąclecia PP 7 w Wejherowie

Oświadczenie w sprawie nowego Przedszkola Samorządowego na Os. Tysiąclecia PP 7 w Wejherowie

Urząd Miejski informuje, że zgodnie z uchwałą Nr VIIIk/VII/82/2019 Rady Miasta Wejherowa z 2 kwietnia 2019 roku tworzone jest nowe publiczne przedszkole samorządowe w Wejherowie. Decyzja o jego utworzeniu motywowana jest wzrastającym zainteresowaniem rodziców ofertą przedszkoli publicznych. Jako samorząd jesteśmy zobligowani także do realizacji polityki Rządu, która zakłada tworzenie jak największej liczby miejsc w przedszkolach publicznych. Nowa placówka prowadzona będzie przez Miasto i ma zostać uruchomiona w dniu 1 września 2019 roku w budynku na Osiedlu Tysiąclecia PP 7.

Przedszkole Niepubliczne „Przygoda”, korzystało z należącego do Miasta lokalu na Os. Tysiąclecia PP 7 od 2008 roku. Należy jednoznacznie stwierdzić, że Urząd Miasta od samego początku wychodził naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom placówki. W 2016 roku dyrekcja Przedszkola wystąpiła o przedłużenie użytkowania na co Urząd Miasta wyraził zgodę z terminem do końca 2018 roku. Aby umożliwić dokończenie etapu edukacji wszystkim dzieciom uczęszczającym do placówki, Miasto wydłużyło termin użytkowania do końca czerwca br. Po upływie tego czasu budynek miał być niezwłocznie przekazany właścicielowi, to jest Miastu, zgodnie z § 3 ust. 4 umowy z 19 grudnia 2018 roku. Zgodnie z umową, ustalony został termin zwrotu nieruchomości na rzecz Miasta na dzień 1 lipca 2019 roku. Jednak Komisja wyznaczona przez Prezydenta Miasta, która pojawiła się na miejscu celem odbioru nieruchomości spotkała się z odmową jej wydania.

Należy wskazać, iż już w dniu 26 listopada 2018 roku dyrekcja Niepublicznego Przedszkola „Przygoda” otrzymała oficjalne pismo informujące o tym, że zostanie otwarte przedszkole publiczne. Było to równoznaczne z koniecznością przeniesienia działalności prywatnej placówki do innej lokalizacji. Osoba prowadząca wskazaną placówkę niepubliczną miała zatem ponad pół roku na to, aby zabezpieczyć nowe miejsce dla swojej działalności. Zmiana siedziby jest normalną praktyką, dlatego tym bardziej brak reakcji w tym zakresie ze strony dyrekcji placówki jest niezrozumiały.

Urząd Miasta przeprowadził akcję informacyjną, której celem było dotarcie do rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Przygoda” oraz jego pracowników. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony tej sprawy znały możliwe rozwiązania i mogły podjąć najbardziej optymalną dla siebie decyzję.

W obecnej sytuacji Urząd Miejski podejmie wszelkie dostępne prawem działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Naszym celem jest, aby budynek jak najszybciej wrócił do Miasta. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie remontu obiektu na Osiedlu Tysiąclecia PP 7. Po jego zakończeniu placówka będzie gotowa na przyjęcie ok. 175 przedszkolaków. Formalny nabór na przyszły rok zakończył się w marcu i wejherowskie dzieci już oczekują na początek roku szkolnego. Urząd Miejski podkreśla, że wszystkie podjęte kroki zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem dla dobra najmłodszych mieszkańców Wejherowa i ich rodziców.

 

W załączeniu umowa z 19 grudnia 2018 roku.


Urząd Miasta w Wejherowie

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH