Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 4.03.2021 r. imieniny: Adrianny, Kazimierza, Wacława
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Pierwszy standard dla osób z niepełnosprawnościami

Pierwszy standard dla osób z niepełnosprawnościami
Osoba z niepełnosprawnościami

„Standard Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami” to opracowanie, które ma ułatwić codzienne funkcjonowanie wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, a samorządom z Pomorza wskaże działania w tym zakresie. To m.in. szkolenia dla przedstawicieli służby zdrowia, nauczycieli i urzędników, działania edukacyjne, bezpłatne punkty porad prawnych czy doradztwo zawodowe. Metropolitalnemu zespołowi zajmującemu się opracowaniem standardu przewodniczyły Katarzyna Gruszecka-Spychała - wiceprezydent Gdyni i Beata Rutkiewicz – zastępca prezydenta Wejherowa.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jako pierwsza metropolia w Polsce wprowadza zakrojone na szeroką skalę rozwiązania systemowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów ujęte w Standardzie Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia.

„Standard Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami” to zbiór działań, które zostaną wdrożone w 59. samorządach OMGGS. Są to dokładne wytyczne dla włodarzy, jak wprowadzać w metropolitalnych miastach, gminach i powiatach działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.

- Metropolitalny Standard to praca i zaangażowanie wielu środowisk - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa oraz współprzewodnicząca Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS. - To wiele spotkań i dyskusji, trudne zderzenie różnych poglądów i punktów widzenia, które w efekcie doprowadziły do powstania dokumentu, który jest wspólnym głosem. Od początku wszystkim nam zależało, aby każda mieszkanka i każdy mieszkaniec metropolii miał równy dostęp do informacji i wsparcia, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, metody komunikacji i miejsca, w którym żyje. Teraz rozpoczyna się praca nad wdrażaniem dokumentu. Metropolia będzie edukować i szkolić urzędników, a każdy z samorządów dostanie jasne wytyczne,  jak wprowadzać Standard.

Standard powstał przy współpracy ponad 80. ekspertów, m.in. przedstawicieli samorządów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, reprezentantów służby zdrowia, placówek edukacyjnych i terapeutycznych oraz  poradni psychologiczno-pedagogicznych.

- Ten zbiór uniwersalnych i praktycznych rozwiązań, z pewnością  ułatwi codzienne funkcjonowanie wszystkim osobom z niepełnosprawnościami – podkreśla Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Propozycje przeanalizowano tak, aby ich wdrożenie było możliwe na terenie całej metropolii, a w przyszłości także w innych polskich samorządach.

Według danych GUS, w co czwartej rodzinie w województwie pomorskim żyje osoba z niepełnosprawnością.

- Wśród głównych działań zapisanych w Standardzie znalazły się m.in.: edukacja, czyli  programy dla przedszkoli i szkół nt. równego traktowania wspólna regionalna baza danych dot. usług dla osób z niepełnosprawnością, baza gabinetów lekarskich ze specjalistycznym wyposażeniem i procedurami np. jak znaleźć dentystę dla osób z porażeniem mózgowym – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Ale także konkretne działania w obszarze organizacji czasu wolnego, dostępności i mobilności czy pracy.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH