Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
piątek, 18.09.2020 r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Biuletyn Informacji Publicznej
 • Strona główna
 • Podatek od nieruchomości wzrośnie po raz pierwszy od 7 lat
Powrót

Podatek od nieruchomości wzrośnie po raz pierwszy od 7 lat

Podatek od nieruchomości wzrośnie po raz pierwszy od 7 lat

Na mocy uchwały Rady Miasta Wejherowa od 1 stycznia 2020 wzrosną stawki podatku od nieruchomości, średnio o ok. 4,5%. Jest to pierwsza podwyżka od 01.01.2013 roku, a w 2017 r. podatek został nawet częściowo obniżony. Inflacja od 2013 r. wyniosła 6,5%. Powodem podwyżki są szybko rosnące dopłaty do utrzymania oświaty - o 90% od 2013 roku.

Zgodnie z przepisami, oświata powinna być w całości utrzymywana z subwencji i dotacji z budżetu państwa przekazywanych przez rząd. Tymczasem samorządy muszą dopłacać do oświaty coraz więcej ze swojego budżetu, gdyż nie otrzymują należnych środków od państwa.

- W 2013 roku do oświaty dopłaciliśmy 15,3 mln z, co stanowiło 31% kosztów jej utrzymania. W 2019 roku do oświaty dopłacimy co najmniej 29 mln z, czyli 43% całkowitych kosztów. Wydatki z naszego budżetu wzrosły zatem o 13,7 mln zł. Zgodnie z przepisami powinniśmy otrzymać te pieniądze od rządu z budżetu państwa. Gdybyśmy je otrzymali, to nasze podatki od nieruchomości nie zostałby podniesione, gdyż nie było by takiej potrzeby. – wyjaśnia prezydent Krzysztof Hildebrandt - Nie jesteśmy w stanie w naszym budżecie wytrzymać 90% wzrostu dopłat do oświaty bez podwyżki podatków. W minionych 7 latach staraliśmy się nie podwyższać podatków, ale obecnie „dziura” w budżecie oświaty – nie z naszej zresztą winy – jest zbyt duża.

 

Nowe stawki podatku od nieruchomości

Podwyżki oznaczają wzrost podatku dla przeciętnego mieszkania o powierzchni 50-60 m2o klika złotych rocznie, zaś przeciętego domku jednorodzinnego o 20-30 zł w skali roku. Rada Miasta Wejherowa w dniu 24.09 uchwaliła następujące stawki:

 

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,93 zł od 1 m² powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,75 zł od 1 hapowierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m² powierzchni,
 • pozostałych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta – 0,35 zł od 1 m² powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz.1398 oraz z 2019, poz 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3.12 zł od 1 m² powierzchni.

 

 Od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • mieszkalnych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta – 0,56 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń– 4,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,02 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH