Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
wtorek, 4.08.2020 r. imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • 100 lat wejherowskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP
Powrót

100 lat wejherowskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP

100 lat wejherowskiego Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP

W Muzeum Techniki Wojskowej GRYF w Dąbrówce świętowano obchody jubileuszu 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP Oddziału Wejherowo. Z tej okazji zostały wręczone odznaczenia, podziękowania i wyróżnienia. Prezes wejherowskiego Oddziału ZIW RP Stanisław Harasiuk został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Wejherowa Medalem Róży.

W swoim referacie jubileuszowym prezes Oddziału Stanisław Harasiuk przypomniał, że wejherowskie koło Związku Inwalidów Wojennych RP powstało 20 marca 1920 roku, a więc niedługo po wkroczeniu wojsk gen. Hallera do Wejherowa i odzyskaniu przez miasto niepodległości. Zaznaczył też, że jeden ze współzałożycieli koła i późniejszy jego prezes Franciszek Donarski został zamordowany przez Niemców w Piaśnicy, podobnie jak i jego najbliżsi działacze związku. Szerzej o bogatej historii wejherowskiego Oddziału informuje wydany z okazji Jubileuszu ilustrowany biuletyn informacyjny.

Do przeszłości i współczesnych działań Oddziału ZIW RP w Wejherowie odniósł się również wiceprezes Zarządu Głównego Związku płk Stanisław Skrzypski, którzy powiedział, że na 100-lecie składają się nie tylko lata po odzyskaniu niepodległości i lata wojny, ale również trudne lata powojenne.

- To ważne, że możemy dzisiaj mówić "Dziękujemy" tym, którzy byli wtedy z walczącymi i szli z nimi narażając swoje życie i tracąc zdrowie - powiedziała sekretarz Kancelarii Premiera Małgorzata Zwiercan, która odczytała List okolicznościowy Jana Józefa Kasprzyka - Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych skierowany do uczestników obchodów.

Medal Róży i Krzyże 100-lecia ZIW RP

Wręczając Stanisławowi Harasiukowi Medal Róży zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz powiedział, że jest to jedno z najwyższych odznaczeń miasta Wejherowa, które swoim kształtem a także bursztynową różą w środku nawiązuje do herbu miasta.

- To odznaczenie jest podziękowaniem za wieloletnią działalność Pana Stanisława Harasiuka w środowisku kombatantów i inwalidów wojennych i jego integracji, a także za uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta Wejherowa - podkreślił Arkadiusz Kraszkiewicz.

W trakcie uroczystości Krzyże 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP za pomoc i wsparcie udzielane Związkowi otrzymali: starosta wejherowski Gabriela Lisius, zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, wójt gm. Wejherowo Henryk Skwarło, były sekretarz powiatu Marek Panek, proboszcz wejherowskiej kolegiaty ks. pralat Tadeusz Reszka, sekretarz Oddziału ZIW RP Krystyna Miszke i Henryk Połchowski - członek zarządu Oddziału ZIW RP. Medal za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP otrzymała Małgorzata Zwiercan - sekretarz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Gmina Wejherowo.

Podziękowania dla działaczy i sponsorów

Działacze wejherowskiego Oddziału ZIW RP otrzymali też wiele innych wyróżnień m.in. Honorowe Odznaki ZIW RP otrzymali: złote - wiceprezes Oddziału Rafał Miszke i komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Zenon Hinca, a srebrne - Danuta Szymańska, Ewa Olejnik i Czesław Makowski. Medal Pamiątkowy "Zwycięska Nike" otrzymała Aleksandra Zieleniecka, a Honorowe Złote Odznaki Sybiraków - Krzysztof Sapieha i Eugeniusz Konkol. Zaś Ryngrafy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obr. Ojczyzny im. gen. W. Andersa z rąk prezesa Mariusza Świderskiego  otrzymali: Stanisław Harasiuk, radny miejski Rafał Szlas i członek wspierający Jarosław Kadłucki. Pamiątkowe ryngrafy na ręce prezesa S. Harasiuka przekazali także Honorowy Prezes Zarządu Okręgu ZIW RP płk Roman Rakowski oraz przedstawiciele wojska: zastępca dowódcy 18. WOG ppłk Robert Hryckowian i zastępca dowódcy Batalionu Dowodzenia MW kmdr ppor. Paweł Michowski.

W uroczystości wzięli udział m.in dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu OPO Centniewo we Władysławowie Michał Kowalski, wicestarosta Jacek Thiel, wiceprzewodniczący Rady Miasta Leszek Szczypior, sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej ZIW RP Maria Niemunis, wiceprezes Zarządu Okręgu ZIW RP kmdr ppor. Jerzy Wiśniewski, właściciele firmy ELSTAT Sp. z oo. Joanna i Tomasz Stachowiak, prezes Stowarzyszenia WUTW Krystyna Laskowska, komendant Hufca ZHP pwd Dawid Schwann i inni.

- Wyrażam uznanie i wielki podziw dla Prezesa Stanisława Harasiuka, Zarządu Oddziału oraz wszystkich sponsorów, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości - powiedział na zakończenie wiceprezes Zarządu Okręgu ZIW RP kmdr por. Eugeniusz Konarski.

W części artystycznej w oparciu o scenariusz Wandy Kanteckiej wystąpiła grupa wokalno-recytatorska Stowarzyszenia WUTW pod kierunkiem Aliny Mazurkiewicz-Sychowskiej. Obchody poprzedziła Msza św. polowa, którą odprawili wspólnie w intencji Związku - ks. prałat Tadeusz Reszka i kapelan wojskowy ks. kpt. Adam Tur. Działacze Związku dziękują Muzeum Techniki Wojskowej GRYF za udostępnienie obiektu do przeprowadzenia obchodów, grupie wokalno-recytatorskiej  SWUTW za przygotowanie  występu artystycznego oraz Przychodni SIN-MED za oddelegowanie ratownika medycznego do zabezpieczenia uroczystości.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH