Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
piątek, 20.04.2018 r. imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Termomodernizacja budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda
Powrót

Termomodernizacja budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda

„Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków szkół w miastach Wejherowo i Reda”

Inwestycja finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 6.974.015,73 PLN, z czego 80 % w Wejherowie, zaś 20 % w Redzie.
Wartość wkładu Unii Europejskiej: 3.300.608,25 PLN
Termin realizacji: 2010-2013
Liderem projektu jest Wejherowo, zaś partnerem miasto Reda.

Projekt obejmuje termomodernizację siedmiu budynków szkół, z czego pięć w Wejherowie: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Szkoła Podstawowa nr 9 i dwie w Redzie: Zespół Szkół nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 5.

Realizacja projektu pozwła obniżyć straty ciepła w placówkach, a tym samym zracjonalizować poziom zużywanej energii. Wydatnie poprawi się też wygląd szkół, które zyskają nowe elewacje.

Kompleksowa termomodernizacja dotyczyła łącznie 23.588 m kwadratowych. powierzchni ogrzewanej. Zakres inwestycji obęła docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz przebudowę wewnętrznej instalacji c.o.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH