Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
czwartek, 28.10.2021 r. imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

2020 rok – podsumowanie inwestycji w Wejherowie

2020 rok – podsumowanie inwestycji w Wejherowie

Inwestycje drogowe i oświatowe, kontynuacja programu rewitalizacji, realizacja kolejnych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego – tak inwestycyjnie wyglądał 2020 rok w Wejherowie pomimo uderzenia koronawirusa i ogłoszenia pandemii. Włodarze Wejherowa, mimo trudności i bardzo ograniczonych środków finansowych, starają się, aby miasto się rozwijało i powstawały nowe inwestycje, a mieszkańcy mogli korzystać z kolejnych atrakcyjnych miejsc. Łącznie na inwestycje i ich przygotowanie miasto wydało  ponad 40 mln zł.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa

Jest ciężko, ale walczymy, bo miasto musi się rozwijać

- Rok 2020 był niezwykle trudny i wszystko wskazuje na to, że nadal czeka nas bardzo ciężki okres. Nie ma wątpliwości co do tego, że pandemia miała i wciąż ma, duży wpływ na budżety samorządów m.in. szybko spadły wpływy z podatków, które są jednym z podstawowych źródeł budżetów miast i gmin. Ogromnym problemem było nadal niedofinansowanie oświaty z budżetu państwa i brak rekompensaty skutków zmian w ustawie o podatku PIT. Jednak pomimo tej trudnej sytuacji, robiliśmy wszystko, aby mieszkańcy odczuli to w jak najmniejszym stopniu. W 2020 r. zakończyliśmy m.in. budowę tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej, budowę sali gimnastycznej przy wejherowskiej „piątce”, budowę dwóch ważnych parkingów: przy wejherowskim szpitalu i przy dworcu kolejowym w ramach budowy Metropolitalnego Węzła Integracyjnego Kwiatowa. Oddaliśmy do użytku mieszkańcom Park Cedron – zieloną oazę w centrum miasta, a na prace rewitalizacyjne w Parku Kaszubskim przy ul. Sobieskiego podpisaliśmy umowę. Prowadzone były i są w dalszym ciągu, prace związane z rewitalizacją podwórek i remontami budynków w Śródmieściu Wejherowa. Rozpoczęły się duże inwestycje drogowe – budowa nowej drogi łączącej ulice Strzelecką z Sucharskiego, budowa ul. Necla i Gryfa Pomorskiego oraz przebudowa ul. Kopernika. Wykonaliśmy też inwestycje osiedlowe – zakończyliśmy m.in. utwardzanie ul. Południowej, zaś na ukończeniu była budowa oświetlenia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na ul. Karnowskiego. Realizowaliśmy projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jak widać, oprócz dużych ogólnomiejskich inwestycji, były też zadania skierowane do poszczególnych dzielnic, o które wnioskują mieszkańcy i radni. Dziękuję zdecydowanej większości radnych za współpracę w tym trudnym okresie  i zrozumienie powagi sytuacji.

 

Inwestycje drogowe w 2020 roku

● Zakończono Metropolitalny Węzeł Integracyjny Kwiatowa z dużym parkingiem przy dworcu PKP i tunelem pod torami kolejowymi

● Wybudowano parking przy szpitalu, obok ul. Jagalskiego

● Utwardzono ul. Południową (z płyt drogowych)

● Rozpoczęto budowę połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką

● Rozpoczęto budowę ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego

 

Rewitalizacja Śródmieścia

● Oddano do użytku Park Cedron – teren pomiędzy ul. Wałową i rzeką Cedron

● Podpisano umowę na  rewitalizację Parku Kaszubskiego pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Strzelecką

● Rozpoczęto przebudowę ul. Kopernika i podwórek przy tej ulicy

● podpisano umowę na  budowę ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie

 

Inne zadania inwestycyjne

● Oddano do użytku halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5

● Zakończono termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Wniebowstąpienia 5B, przy ul. Judyckiego 12, przy ul. Przemysłowej 42

● Przebudowano budynek przy ul. św. Jacka 19

● Rozpoczęto przebudowę i remont budynku na cele związane z kulturą pn. „Kamienica Sztuki”

● Na ukończeniu są prace polegające na doświetleniu przejścia dla pieszych i wykonano sygnalizacji świetlnej na ul. Karnowskiego

● Rozpoczęto budowę zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”,

● Podpisano umowę na przebudowę parkingu leśnego i budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą w Wejherowie” w ramach realizacji projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Meandry Północy, rzeka Reda – miasto Wejherowo”,

 

W 2020 r. przygotowywana była dokumentacja projektowa dla kolejnych inwestycji m.in.:

● Budowa parkingu przy ul. Zamkowej

● Przebudowa ul. Budowlanych

● Budowa ul. Stefana Żeromskiego

● Przebudowa ulicy Hallera

● Zagospodarowanie terenu łącznika ul. Strzeleckiej z ul. Kalwaryjską

 

Wejherowski Budżet Obywatelski – realizacja inwestycji w 2020 roku

● budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 8

● budowa wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 9

● budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 11

● budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej na Os. Sucharskiego, przy ul. Mostnika

● zakup sprzętu ratowniczu niezbędnego podczas akcji ratowniczych, gaśniczych, zabezpieczeń imprez kulturalnych i sportowych oraz materiały promujące bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży dla strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie


Trwały postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców kolejnych projektów inwestycyjnych z budżetów obywatelskich:

 ● budowa boiska "Jedenastka” – etap II

● budowa placu rekreacyjnego na os. Tysiąclecia "Wejherek - od przedszkola do seniora”

● budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego

 

O Wejherowskim Budżecie Obywatelskim w 2020 roku więcej pisaliśmy tutaj: http://www.wejherowo.pl/artykuly/podsumowanie-wejherowskiego-budzetu-obywatelskiego-2020-a7667.html
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH