Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
27°
niedziela, 9.08.2020 r. imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

32 książki kandydują do „Gryfa Literackiego 2019”

32 książki kandydują do „Gryfa Literackiego 2019”

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie już po raz trzynasty ogłosiła konkurs na książkę minionego roku, której autor otrzyma nagrodę „Gryfa Literackiego 2019".

Nominowane publikacje to wydawnictwa, które ukazały się pod koniec 2018 lub w 2019 roku. Wszystkie 32 nominowane kandydatury do nagrody są związane z powiatem wejherowskim: zostały wydane na terenie powiatu wejherowskiego lub ich autor pochodzi z regionu, bądź też tematyka książki dotyczy naszego powiatu.

W skład tegorocznej Kapituły Konkursu, która zadecyduje o przyznaniu Gryfa Literackiego 2019,  wchodzą: Eugenia Drawz, Rafał Dębski, Stanisław Janke, Adam Klein, Maria Krośnicka, Henryk Połchowski, Piotr Schmandt, Maciej Skok, Edmund Szczesiak, Józef Franciszek Wójcik,  Michał Jeliński i Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.

Jak informuje Iwona Block z Miejskiej Biblioteki Publicznej każda z wymienionych osób ma do dyspozycji 30 punktów, które przyzna publikacjom nominowanym do nagrody według klucza: 2, 4, 6, 8 i 10 (każdy wskazuje pięć wyróżniających się tytułów). Przyznane przez każdego członka Komisji punkty są sumowane. Autor publikacji, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie laureatem Konkursu. Jury ma prawo poza nagrodą główną, przyznać nagrody specjalne wyróżniającym się publikacjom, które uzyskały dużą liczbę punktów.

Ogłoszenie wyników planowane jest w połowie marca na uroczystym zakończeniu konkursu. Wszystkie nominowane tytuły publikacji umieszczone są na stronie internetowej biblioteki w zakładce Gryf Literacki 2019 (są również w załączniku do tej informacji w pliku pdf).

 

Na zdjęciu: Statuetka Gryfa Literackiego 2018, którą otrzymał Rafał Dębski.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH