Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-3°
piątek, 22.02.2019 r. imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

45 sesja Rady Miasta Wejherowa - uchwały

45 sesja Rady Miasta Wejherowa - uchwały

Podczas sesji (29.06.2018) przyjęto wiele ważnych uchwał dotyczących różnych dziedzin życia miasta.

Zanim zaczęto omawianie uchwał i głosowania, na początku sesji prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt uhonorował Medalem Róży odchodzącą na emeryturę dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Danutę  Balcerowicz. Decyzją prezydenta funkcję p.o. dyrektora biblioteki pełnić będzie Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, do ogłoszenia wyników konkursu na wolne stanowisko, który odbędzie się we wrześniu br.

 

Nowe ronda

Radni przyjęli szereg uchwał dotyczących nazw nowo wybudowanych rond w Wejherowie:

- rondo położone przy ul. Ofiar Piaśnicy, na zbiegu ulic Granicznej i Joachima Lelewela otrzymało nazwę „11 Listopada 1939 roku”,

- rondo położone na zbiegu ulic Batalionu Morskiego oraz łącznika z ulicą Zachodnią otrzymało nazwę „11 Pułku Łączności Marynarki Wojennej”,

- rondo położone na nowym węźle komunikacyjnym ZRYW, u zbiegu ulic Jana Patoka i Jaśminowej, otrzymało nazwę „Pierwszych Osadników Dzielnicy Śmiechowo Północ 1934 r.”

- Rondo położone przy ul. Ofiar Piaśnicy, na zbiegu ulicy Jana Karnowskiego otrzymuje nazwę „Błogosławionej Siostry Alicji Kotowskiej”.

Tablice z nazwami rond będą zasłonięte do czasu oficjalnego odsłonięcia.  

Zmiany budżetu i dotacja na zabytki

Na wniosek prezydenta radni dokonali zmiany budżetu na 2018 rok (m.in. zwiększenie środków na remonty chodników, budowę placów zabaw - program "Otwarte strefy aktywności", na które miasto zdobyło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki) oraz zadecydowali o udzieleniu dotacji w wysokości 100.000 zł na  sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościół p.w. Trójcy Świętej w Wejherowie.

Wymiana ogrzewania

Ważną uchwałą było przyjęcie regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań  z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach na terenie Wejherowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018) i środków miasta Wejherowa. Łączna pula środków to nawet  390 tys. zł. Do konkursu zgłosiło się 52 właścicieli budynków, głownie jednorodzinnych, którzy mogą otrzymać do 35% dofinansowania.  W efekcie może zostać zlikwidowanych 96 starych pieców pod warunkiem pozytywnej decyzji WFOŚ. To kolejne tegoroczne działania władz miasta na rzecz poprawy czystości powietrza w Wejherowie. W ich wyniku planuje się w tym roku łącznie likwidację rekordowych 190 pieców.

I inne

Ponadto podjęto uchwały dotyczące m.in. sprzedaży kolejnych lokali komunalnych rzecz najemców, oświaty, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, pomocy dla policji oraz uchwały dotyczące maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu, jak również zasad jego sprzedaży. Podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, który został dostosowany do przepisów obowiązujących od początku roku szkolnego 2018/2019, określający wyższe kwoty dodatków funkcyjnych dla opiekuna stażu i wychowawcy klasowego oraz wychowawcy w oddziale przedszkolnym.

Pod koniec sesji radni wysłuchali sprawozdania z działalności wejherowskiego MZK w roku 2017 oraz zadawali  liczne zapytania i wnioski, na które odpowiedzi udzielali prezydenci.          

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH