Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 18.04.2019 r. imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

47. sesja Rady Miasta

47. sesja Rady Miasta

Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nadanie nazw nowo powstałym rondom oraz udzielenie dotacji celowej Rodzinnym Ogrodom Działkowców im. H. Sucharskiego – m.in. takie uchwały podjęli podczas sesji Rady Miasta wejherowscy radni. Ostatnia w tej kadencji sesja była także okazją do uroczystego podziękowania radnym za współpracę.

Jak podsumował Bogdan Tokłowicz, Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa, w VII kadencji odbyło się 22 zwyczajnych, 21 nadzwyczajnych i 4 uroczyste sesje, podczas których radni podjęli 544 uchwały.

- Mam nadzieję, że nasza praca na rzecz wejherowian i Wejherowa przyczyniła się do dalszego rozwoju Wejherowa – powiedział Bogdan Tokłowicz. - Dziękuję radnym za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności w latach 2014-2018. Dziękuję także prezydentowi  Krzysztofowi Hildebrandtowi i jego zastępcom oraz urzędnikom za zaangażowanie i współpracę. Szczególne podziękowania składam pracownikom Biura Obsługi Rady.

Z kolei Wojciech Kozłowski -Wiceprzewodniczący Rady w imieniu wszystkich radnych podziękował Bogdanowi Tokłowiczowi za kierowanie Radą podczas czteroletniej kadencji i przewodniczenie obradom.

- Dziękuję za wprowadzenie spokoju i tonowanie gorącej czasem atmosfery panującej na tej sali, choć sporów w mijającej kadencji było zdecydowanie mniej – powiedział Wojciech Kozłowski.

Podziękowania za wspólną pracę na rzecz Wejherowa na ręce Bogdana Tokłowicza złożył także prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Podczas sesji radni podjęli decyzje m.in. o przeznaczeniu kolejnych środków (tym razem ponad 200 tys. zł) na dotację dla mieszkańców na wymianę starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła, o udzieleniu dotacji celowej w wysokości 50 tys. złotych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowców im. H. Sucharskiego. Dotacja, jak powiedziała zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz, przeznaczona zostanie na montaż transformatora z rozdzielnią, gdyż istniejący transformator obsługujący działki od ponad 40 lat jest w bardzo złym stanie technicznym.

Wejherowscy radni uchwalili zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzech fragmentu Wejherowa: rejonu ulic Kościuszki, 3 Maja, Sobieskiego i potoku Srebrna; w rejonie ulic I Brygady Pancernej WP, Tartacznej, Budowlanych oraz fragmentu miasta pomiędzy ulicami: Sobieskiego, 3 Maja, Strzelecką i Parkiem Kaszubskim.

Radni podjęli także decyzję w sprawie nadania nazw rondom. Rondo u zbiegu ulic Wniebowstąpienia, Judyckiego i 12 Marca będzie nosiło imię Ks. Mateusza Jana Judyckiego, a rondo w ul. Chopina, Nadrzecznej i Staromłyńskiej nazwę – Nanice.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH