Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 31.10.2020 r. imieniny:
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • 6-7 października - dyżur ekspertów ZUS w sprawie przeliczenia emerytur
Powrót

6-7 października - dyżur ekspertów ZUS w sprawie przeliczenia emerytur

6-7 października - dyżur ekspertów ZUS w sprawie przeliczenia emerytur
Komunikat ZUS w sprawie przeliczania emerytur

Informację o przeliczeniu emerytur dla osób z rocznika 1953 oraz świadczenia wyrównawcze działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych będzie można uzyskać 7 października 2020 r. w godz. od 10.00 do 14.00, pod numerem telefonu 58 307 82 91 podczas dyżuru ekspertów gdańskiego oddziału ZUS Oddziału w Gdańsku.

Jak informuje Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego, Krzysztof Cieszyński, osoby urodzone w 1953 r. będą mogły uzyskać emeryturę powszechną bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Nowelizacja ustawy daje możliwość korzystniejszego przeliczenia emerytury. Dotyczy to wyłącznie osób, które urodziły się w 1953 r. i przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013 r.

Kto musi złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia, a komu ZUS przeliczy emeryturę z „URZĘDU”?, komu przysługuje wyrównanie emerytury i kiedy zostanie ono wypłacone?, czy rodzinie zmarłego emeryta urodzonego w 1953 r. przysługuje wyrównanie? Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać 7 października 2020 r. w godz. od 10.00 do 14.00, pod numerem telefonu 58 307 82 91.

Natomiast 6 października 2020 r. w godz. od 10.00 do 14.00, pod numerem telefonu 58 524 87 08, eksperci ZUS z lnspektoratu Gdańsk Wrzeszcz, odpowiedzą na pytania dotyczące świadczenia wyrównawczego dla osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane w okresie PRL których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł, otrzymają świadczenie wyrównawcze do tej właśnie kwoty. Wyrównanie będzie miało formę, comiesięcznego dodatku do świadczenia. Dodatek ZUS będzie przyznawać na wniosek. Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej nadaje szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ustawa wprowadzająca dodatek wejdzie w życie 15 października 2020 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH