Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 4.12.2021 r. imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie
Wyróżnieni pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie świętowała jubileusz 75. lecia. W trakcie obchodów w Filharmonii Kaszubskiej została zaprezentowana książka pt. „Wejherowo Czyta 75 lat” Henryka Połchowskiego obrazująca przekrój historii i działalności placówki. Z tej okazji Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wyróżnił dyrektor biblioteki Ewelinę Magdziarczyk-Plebanek miniaturką Statuetki Jakuba Wejhera. Obchody uświetnił znakomity występ artystyczny zespołu „Paweł Nowak”.

W swoim wystąpieniu prezydent Krzysztof Hildebrandt powiedział, że minione lata dla biblioteki są niewątpliwym powodem do dumy, zarówno dla tych którzy zaczynali tworzyć jej historię, jak i obecnych pracowników, którzy pracują na jej dzisiejszy wizerunek. Od początku istnienia biblioteka aspirowała do bycia centrum intelektualnym, stymulatorem twórczej energii, miejscem emanującym ideami artystycznymi, a kolejni dyrektorzy i pracownicy nadawali ton życiu kulturalnemu miasta i otwierali swoim czytelnikom drzwi do fascynującej i intelektualnej przygody.

Nowoczesna i profesjonalna placówka kultury

- Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna jest nowoczesną i profesjonalną placówką XXI wieku tętniąca życiem w centrum miejskiej kultury, w którym przeplatają się różne kierunki działalności bibliotecznej, literackiej i artystycznej. Jej ranga i bogaty potencjał cieszą się uznaniem czytelników oraz innych instytucji kultury w regionie – podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt dodając, że na docenienie zasługują atrakcyjne przedsięwzięcia kierowane do mieszkańców takie jak spotkania, wystawy, kluby czytelnicze i dyskusyjne, letnia biblioteka w parku, akcje charytatywne czy spektakle. – Wraz z rozwojem technologii i elektronicznych środków przekazu biblioteka podjęła wyzwanie komputeryzacji uruchamiając katalogi on-linie, tworząc Wejherowska Bibliotekę Cyfrową, czy mobilne gry terenowe. Patrząc z perspektywy czasu dzisiaj mamy obraz zupełnie innej biblioteki, która połączyła elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej.

Dziękując pracownikom biblioteki za wkład pracy i promowanie czytelnictwa, kreowanie przestrzeni kulturalnej miasta, tworzenie nowoczesnego oblicza biblioteki, zaspokajanie potrzeb intelektualnych i artystycznych mieszkańców oraz szerzenie kultury słowa w mieście prezydent Krzysztof Hildebrandt wręczył w dowód uznania dyrektor Ewelinie Magdziarczyk-Plebanek miniaturkę Statuetki Jakuba Wejhera. Następnie wraz z zastępcą prezydenta Arkadiuszem Kraszkiewiczem wręczył podziękowania za sumienną i pełną zaangażowania pracę kilkunastu pracownikom biblioteki.

Biblioteka to ludzie

- 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Majkowskiego w Wejherowie, to istotna część historii naszego miasta. Ci, którzy odwiedzali nas jako dzieci, przyprowadzają dziś swoje dzieci i wnuki. To wielka radość, ale i odpowiedzialność. To dla mnie zaszczyt móc kierować instytucją z tak ogromną tradycją. Cieszę się, że łącząc się z nowoczesnością udało nam się zapracować na zaufanie naszych czytelników, dla których staliśmy się trzecim miejscem po domu rodzinnym, pracy i szkole, gdzie warto spędzić wolny czas – mówiła dyrektor biblioteki Ewelina Magdziarczyk-Plebanek podkreślając, że na dzisiejszy wizerunek placówki zapracowały pokolenia wspaniałych ludzi, ambitnych dyrektorów dążących do rozwoju instytucji, kreatywnych pracowników, którzy swoja pracą tworzyli atmosferę tego miejsca, bo biblioteka to ludzie - pracownicy i czytelnicy, którzy tworzą duszę biblioteki i jej charakter oraz kształtują kierunek jej rozwoju.

- Tak jak nieczytana książka może zostać tylko zbiorem zapisanych kart, tak nie odwiedzana biblioteka może być tylko budynkiem wypełnionym regałami. Dziękujemy, że jesteście z nami od 75 lat – dodała dyrektor Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.

Książka o bibliotece, filmy i podziękowania

W trakcie obchodów autor książki „Wejherowo Czyta 75 lat. Zarys historii i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie” podzielił się refleksjami z pracy nad książką i jej zawartością, w której szeroko zostały omówione formy pracy biblioteki i efekty jej działalności. Przypomniał też ważniejsze wydarzenia z historii biblioteki oraz nazwiska byłych dyrektorów. Funkcje te pełnili kolejno od 1957 do 2018 roku: Jadwiga Skrzypska, Janina Kazimierczak, Kazimierz Belecki, Irena Kamecka, Maria Książe oraz Danuta Balcerowicz. Ogłoszone zostały też wyniki konkursów na tekst piosnki o Wejherowie oraz XVI edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” (wyniki podamy w odrębnych publikacjach).

Dyrektor Ewelina Magdziarczyk-Plebanek wręczyła przedstawicielom współpracujących z biblioteką instytucji i środowisk pamiątkowe statuetki „Podpora czytelnictwa”, sama również otrzymała wiele dowodów wdzięczności, gratulacji i uznania. Uczestnicy jubileuszowych obchodów obejrzeli krótki film obrazujący pracę biblioteki w formie kompilacji zdjęciowej, a także film promocyjny przygotowany przez Marcina Okoniewskiego. W części artystycznej wystąpił znakomity zespół „Pawła Nowaka” z programem pt. „CUARTETO RE!TANGO”.

W uroczystości wzięli udział m.in: przewodniczący Rady Miasta Jacek Gafka i radni miejscy – Dorota Chodubska, Justyna Ostrowska, Leszek Szczypior, Rafał Szlas, Bartłomiej Frey i Tomir Ponka, sekretarz miasta Bogusław Suwara, wicestarosta powiatu wejherowskiego Jacek Thiel, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tokłowicz, dyrektor WCK Jolanta Rożyńska, dyrektor Muzeum PiMK-P Tomasz Fopke, dyrektor PSM I stopnia Dorota Muża-Szlas, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich O. Gdańsk - Józef Franciszek Wójcik, przedstawiciele Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku oraz zaprzjaźnionych bibliotek, dyrektorzy szkół, a także przedstawiciele lokalnych środowisk społecznych, twórczych i artystycznych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH