Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
29°
niedziela, 9.08.2020 r. imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Absolutorium dla Prezydenta Miasta

Absolutorium dla Prezydenta Miasta    Obradująca 24 kwietnia br. VII Sesja Rady Miasta Wejherowa pozytywnie oceniła działalność Prezydenta Miasta Wejherowa w 2006 roku. Na 20. obecnych radnych , 19 głosowało za absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, jeden radny wstrzymał się od głosu.      W sprawozdaniu za 2006 rok prezydent K. Hildebrandt podkreślił, że na inwestycje i najważniejsze remonty z budżetu miejskiego wydano ok. 14,5 mln zł. Do tego należy doliczyć kilka milionów złotych wydanych przez WZNK, WTBS, ZUK i MZK i inne gminne spółki. Ponad połowa z tych 14,5 mln zł została przeznaczona na budowę i remonty  dróg. Wybudowano lub wyremontowano ponad 6,4 km nawierzchni ulic i chodników. Największe roboty drogowe prowadzone były na ul.: Kaszubskiej, Weteranów, Pomorskiej, Prusa, Necla, Ceynowy, Pokoju, Sikorskiego, 12 Marca, Gulgowskiego, Kusocińskiego, Nanickiej, Słonecznej, Mostnika, Kwiatowej i Kopernika.   Największą ubiegłoroczna inwestycją była renowacja Kalwarii Wejherowskiej, współfinansowana przez Unię Europejską. Do końca 2006 r. wpłynęło do kasy miasta ponad 2 mln zł ze środków unijnych. Wykonane zostały remonty w wielu budynkach komunalnych. Wspierano wspólnoty mieszkaniowe, które inwestowały w swoje budynki. Rozpoczęła się też budowa kolejnego budynku WTBS.    Wykonano wiele prac projektowych, co jest związane m.in. z przygotowaniem wniosków, które będą się ubiegały o środki europejskie. Ważniejsze projekty to m.in. budowa nowego budynku WCK, remont ul. Wałowej i ulic przyległych, rewitalizacja Parku Miejskiego, termomodernizacja wszystkich budynków szkolnych i liczne projekty drogowe.    Prezydent powiedział, że ponad 31% budżetu wydano na oświatę. Miasto dopłaciło ze swoich środków ok. 7,7 mln zł do znacznie zaniżonej subwencji oświatowej otrzymywanej od rządu na szkolnictwo. Na remonty szkół przeznaczono ponad 1,6 mln zł ze środków miejskich. Pomoc społeczną otrzymało 1359 rodzin. Zrealizowano wiele imprez i przedsięwzięć kulturalnych. Rozpoczęto modernizację budynku biblioteki głównej. Poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców rozbudowując monitoring wizyjny. W sumie dochody zostały zrealizowane w ok. 105%, a wydatki w 94%. Miasto otrzymało tytuły: „Przejrzysta Polska” i „Gmina Menadżer”.     Pozytywną opinię o realizacji budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa i jednogłośnie Komisja Rewizyjna. Po głosowaniu nad absolutorium prezydent podziękował wszystkim radnym z „Wolę Wejherowo”, Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Samorządności podkreślając, że dawno nie pamięta takiego wyniku głosowania nad absolutorium: za-19, p-0, w-1.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH