Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
24°
niedziela, 25.07.2021 r. imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
Powrót

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
Radni podczas sesji w dniu 16 czerwca udzielili prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi absolutorium za 2019 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych, 4 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Radni udzielili prezydentowi również wotum zaufania: 16 za, 3 przeciw, 1 osoba wstrzymał się od głosu. Wotum zaufania to nowość wprowadzona od zeszłego roku przez przepisy. Sesja odbyła się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności z uwagi na pandemię koronawirusa. 
 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:
 
Rok 2019 miał dwa oblicza
 
- Z jednej strony był to dobry rok dla Wejherowa. Z drugiej strony pojawiły się poważne zagrożenia, które spotęgowały się obecnie w czasie epidemii koronawirusa. Rozwój miasta w 2019 roku zapewniły m.in. inwestycje, na które wydaliśmy co prawda mniej niż w 2018, ale nadal była to bardzo duża kwota 38,8 mln zł. Zgodnie z konsekwentnie realizowaną strategią rozwoju większość środków, bo 63 procent pochłonęły inwestycje drogowe. Największa miejska inwestycja - Węzeł Wejherowo-Kwiatowa kosztowała 11,5 mln zł. Budowa ul. Karnowskiego to wydatek 6,4 mln zł. Dużą inwestycją była budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5, która w zeszłym roku kosztowała 5,2 mln zł. Chcę również podkreślić prawie pół miliona złotych wydatkowanych na projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
 
Niestety, druga połowa zeszłego roku była bardzo trudna dla samorządów, co wynikało z ogromnego niedofinansowania oświaty przez rząd, utraty znacznych dochodów z podatków w wyniku zmian ustawowych oraz dużego powszechnego wzrost kosztów w gospodarce. W efekcie działań rządu, który nie zapewnił właściwego finansowania swoich zdań w oświacie,  w 2019 roku dopłaciliśmy do oświaty z własnych środków ponad 31 mln zł, wobec niecałych 21 mln zł w roku 2018. To ogromny, prawie 50-procentowy wzrost naszych wydatków na oświatę tylko w ciągu jednego roku!  To również ogromna kwota w naszym budżecie, chociażby w porównaniu do niespełna 39 mln zł wydanych inwestycje. Oświata to tzw. „wydatki sztywne” i nie ma możliwości dokonania tu znaczących oszczędności. Do tego  wprowadzone przez rząd zmiany podatkowe to w 2019 roku strata dla budżetu Wejherowa około 1,7 mln zł i w kolejnych latach będzie ona większa. To wszystko w istotny sposób ogranicza nasze możliwości realizacji zadań na rzecz mieszkańców i rozwoju, zwłaszcza obecnie po uderzeniu wirusa w gospodarkę i budżet.
 
W zeszłym roku wysoki poziom inwestycji był możliwy dzięki ponad 12 mln zł pozyskanym ze środków zewnętrznych, głównie unijnych. Jednak środki unijne z okresu budżetowania 2014-2020 już się kończą. Dobre zarządzanie i działania oszczędnościowe spowodowały, że  wskaźnik zadłużenia wzrósł tylko o 1,75 punktu procentowego i osiągnął 27,3 procent, co jest jednym z niższych wskaźników zadłużenia w Polsce. 
 
Podziękowania i wyrazy uznania kieruję do radnych za bardzo dobrą współpracę w 2019 roku oraz do pracowników wejherowskiego samorządu. 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZA 2019 ROK
 
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2019 rok. Pozytywną opinię wyraziła również Komisja Rewizyjna Rady Miasta Wejherowa. Analizując przedłożone przez  prezydenta Krzysztofa Hildebrandta „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za rok 2019” oraz inne dokumenty, jak również kierując pytania do Prezydenta, Komisja stwierdziła, że prezydent Krzysztof Hildebrandt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. 
 
Przedstawiając obszerne sprawozdanie z realizacji budżetu za 2019 rok prezydent Krzysztof Hildebrandt (zamieszczone w internecie z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa:https://www.youtube.com/watch?v=zoPWEC3K18Q) poinformował m.in., że zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 258 576 927,00 zł wykonano w kwocie 251 157 832,09 zł, co stanowi 97,13 % planu, zaś wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 274 575 550,00zł, zrealizowano w kwocie 258 253 506,93 zł, co stanowi 94,06 % planu 
 
Inwestycje drogowe 
 
• Węzeł Integracyjny Wejherowo (Kwiatowa) 
• Ul. Karnowskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Karnowskiego i Przemysłowej
• Utwardzenie ulic płytami drogowymi wraz z chodnikami: ul. Pogodna, część ulicy Południowej, Gryfa Pomorskiego i ul. Waśkowskiego
• Doświetlenia przejść dla pieszych, m.in. w ul. Słonecznej oraz ul. Norwida.
• Współfinansowanie wraz z powiatem wejherowskim budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy 12 Marca i Sikorskiego
• Ul. Krofeya i rondo na skrzyżowaniu ulicy Chopina, Nadrzeczna i Staromłyńska – rozliczenie finansowe
• Wykupy i odszkodowania za grunty, m.in. pod drogi.
 
Inne inwestycje
 
• Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły
• Modernizacja budynku szkoły na cele wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
• Cmentarz komunalny
• W ramach Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa wykonano: 
      - ostatni odcinek ciągu pieszego wzdłuż ulicy Sobieskiego,
      - ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Dworcową z ul. Spacerową,
      - Park Cedron, zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Wałową a rzeką Cedron
      - zmodernizowano fontannę na wejherowskim rynku. 
• Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna na placu za Hotelem Bliza
• Remont nawierzchni ze sztucznej trawy boiska „Jamajka”  przy ul. Kochanowskiego
• Dofinansowania na prace związane z poprawą stanu technicznego i estetycznego zabytków 
• Dotacje na wymianę starych pieców na proekologiczne systemy grzewcze dla wspólnot mieszkaniowych, ponadto w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisano 51 umów na likwidację pieców i instalację proekologicznego ogrzewania
• Remonty w budynkach i mieszkaniach komunalnych, w tym kompleksowa termomodernizacja budynków oraz wymiana ogrzewania.
 
Dokumentacja projektowa dla kolejnych inwestycji:
 
• Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Sucharskiego
• Budowa ul. Łęgowskiego
• Przebudowa układu drogowego Oś. Przyjaźni – ul. Sobieskiego - ul. Inwalidów Wojennych
• Budowa ul. Budowlanych 
• Budowa parkingu przy ul. Jagalskiego (koło szpitala)
• Przebudowa ul. Zamkowej wraz z parkingiem
• Połączenie ul. Reformatów z ul. 12 Marca 
• Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż rzeki Cedron
• Przebudowa ul. Hallera
• Przebudowa ul. Kopernika  
• Zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Strzelecką a ul. Kalwaryjską
• Zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową
• Rewitalizacją Parku Kaszubskiego
• Przebudowa kanalizacji deszczowej z elementami małej retencji
• Prace projektowe „Wodnych Ogrodów” oraz wieży widokowej wraz z kolejką linową
 
Wejherowski Budżet Obywatelski 
 
• Wybudowano świetlicę osiedlową przy ul. Mostnika z zapleczem gospodarczo-sportowym 
• Powstał teren rekreacyjny przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego (boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, piłkochwyty, park linowy) 
• Zrealizowano projekty nieinwestycyjne: "Umiem pływać" nauka pływania dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat mieszkających w Wejherowie, Dziecięca Wejherowska Liga Piłki Nożnej WLPN Kids 2019, Sterylizacje Kotek i Suk Właścicielskich, Festyn dla małych i dużych na sportowo, Pierwsza pomoc dla każdego
 
 
Oświata 
 
71.018.704 zł – tyle wyniosły wydatki na oświatę w 2019 roku, co stanowi 27,5% całości wydatków budżetowych miasta
 
Pomoc społeczna
 
Budżet MOPS w roku 2019 wynosił 84.572.358 zł, z czego: na zadania zlecone, powierzone oraz realizację projektów ze środków unijnych wydano 76.469.802 zł, na zadania własne - 8.102.556 zł.
 
Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe
 
• W 2019 r. w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Wejherowskie Centrum Kultury w Filharmonii Kaszubskiej wzięło udział 180.266 osób.
• W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie zarejestrowano 6.580 czytelników, w tym 6.143 czytelników wypożyczających książki na zewnątrz, udzielono 118.175 wypożyczeń. 
 
Rok 2019 w Wejherowie to wiele imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Mieszkańcy uczestniczyli w cyklicznych wydarzeniach festiwalowych, jak m.in.: Open Air Rock Festival, Laddies Jazz Festival, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu, Festiwal Przygody Wanoga, Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny”. Gościliśmy ponownie Fanów Gwiezdnych Wojen podczas Zlotu Forcecon.
 
Nie zapominamy o corocznych wydarzeniach plenerowych dla mieszkańców. W ubiegłym roku odbyły się m.in. Urodziny Miasta – Dzień Jakuba, Wejogranie, Potańcówka Miejska, Noc Muzeów, Dzień Dziecka w Parku Majkowskiego, koncerty wakacyjne, Kino Pod Gwiazdami, Stragany Art na Wałowej, rekonstrukcje historyczne oraz obchody Święta Niepodległości 11 listopada, Mikołajki na rynku, Jarmark Bożenarodzeniowy oraz Sylwester w parku. Wspieraliśmy również projekt Verba Sacra i Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii Wejherowskiej. 
 
Imprezy sportowo-rekreacyjne
 
W Wejherowie w 2019 r. mieszkańcy byli aktywni m.in. podczas kolejnej akcji „Wejherowo biega”, w Pucharze Polski Nordic Walking i Wejher Cross Games. Gościliśmy różne wydarzenia sportowe, np. Wejherowską Nocy Basketu i Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego, a także strongmenów na rynku. Na wejherowskich kortach rozgrywano mistrzostwa tenisowe. Kibicowaliśmy wejherowskim Tytanom w I Lidze Piłki Ręcznej Mężczyzn i piłkarzom II-ligowego Gryfa. Mieszkańcy sportowo rywalizowali m.in. w Wejherowskiej Lidze Piłki Nożnej. Miasto wspierało finansowo kluby i stowarzyszenia sportowe, podobnie jak stowarzyszenia kulturalno-społeczne
 
 
Zobacz zdjęcia z 2019 roku: http://www.wejherowo.pl/galerie-zdjec/rok-2019-co-wydarzylo-sie-w-wejherowie-g2018.html
 
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH