Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
13°
środa, 30.09.2020 r. imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Apel prezydenta Wejherowa do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Powrót

Apel prezydenta Wejherowa do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Apel prezydenta Wejherowa do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

W związku z licznymi apelami mieszkańców Wejherowa i monitami kierowców Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zwrócił się z wnioskiem do GDDKiA o podjęcie działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z ul. Orzeszkowej w Wejherowie.

Poniżej treść pisma

Wejherowo, dnia 02.04.2014.


                                      Pan Robert Marszałek
                                 Dyrektor Oddziału
                                                        Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
                                       i Autostrad w Gdańsku

Szanowny Panie Dyrektorze.

W związku z licznymi apelami mieszkańców Wejherowa i monitami kierowców zwracam się z prośbą o podjęcie działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z ul. Orzeszkowej w Wejherowie.

W miejscu tym zainstalowane zostało w grudniu 2013 roku urządzenie samoczynnie rejestrujące przejazd pojazdów na czerwonym świetle przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Instalację założono dla poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, ponieważ dotychczas był to odcinek, na którym często dochodziło do wypadków i stłuczek. Ilość kierowców zarejestrowanych na przejechaniu czerwonego światła na tym skrzyżowaniu  przekroczyła w krótkim czasie  ponad 6 tys. osób i wciąż wzrasta. Wielu mieszkańców Wejherowa kwestionuje zbyt krótki czas świecenia się żółtego światła i uważa, że jest to przyczyna braku możliwości zatrzymania się na czas przed pasami na skrzyżowaniu. Kierowcy alarmują również, że przy podwyższonej dla terenu zabudowanego prędkości zmuszeni są do nagłego hamowania, co może stwarzać niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu. Niepokojący jest także fakt, że Straż Miejska w Wejherowie nie odnotowała jeszcze widocznego spadku wykroczeń związanych z przejazdem na czerwonym świetle. Dla przykładu na drodze krajowej nr 6, na Rondzie Solidarności w Wejherowie, gdzie zainstalowano takie samo urządzenie, nastąpił spadek tego rodzaju wykroczeń o 90%.

Zwracam się z prośbą do Pana Dyrektora o podjęcie działań, które przyczynią się do poprawienia tej sytuacji. Proszę o rozpatrzenie możliwości zamontowania obok sygnalizatora liczników czasu lub wprowadzenia innych rozwiązań, które usprawniłyby ruch drogowy w tym miejscu. Być może byłoby to dodatkowe oznakowanie tego miejsca, ustawienie tablic ostrzegających o zamontowanych urządzeniach samoczynnie rejestrujących przejazd pojazdów na czerwonym świetle lub wydłużenie na sygnalizatorze światła żółtego.
   

Z poważaniem
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH