Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 28.11.2021 r. imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Bezpieczeństwo budowlane tematem posiedzenia sztabu kryzysowego
Powrót

Bezpieczeństwo budowlane tematem posiedzenia sztabu kryzysowego

Bezpieczeństwo budowlane tematem posiedzenia sztabu kryzysowego

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Celem posiedzenia było omówienie rocznego Planu działania MZZK na 2013 rok oraz informacja o stanie bezpieczeństwa budowlanego na terenie miasta Wejherowa.

Plan działania zespołu na 2013 rok przedstawił sekretarz miasta Bogusław Suwara. W planie przewidziane są 4 posiedzenia. Na kwietniowym posiedzeniu zostanie dokonana ocena zagrożenia powodziowego na terenie Miasta Wejherowa. We wrześniu odbędą się ćwiczenia przeciwpożarowe w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie w celu sprawdzenia organizacji ewakuacji. Na wrześniowym posiedzeniu zespołu zostanie oceniony przebieg ćwiczeń a także bezpieczeństwo w szkołach. Przedmiotem listopadowego posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego będzie informacja o zimowym przygotowania dróg i chodników na terenie Miasta Wejherowa oraz aktualizacja danych teleadresowych. Szef Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Fedoruk poinformował o wprowadzeniu nowej Tabeli alarmowania mieszkańców o zagrożeniach, a także przypomniał w skrócie podstawowe zasady związane z realizacją zadań MZZK w sytuacjach zagrożeń, sytuacji kryzysowej i w stanie nadzwyczajnym.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Jerzy Telszewski przedstawiając informację o stanie bezpieczeństwa budowlanego na terenie miasta Wejherowa podkreślił, że powiat wejherowski liczy ok. 200 tys. mieszkańców i należy do największych pod względem ilości mieszkańców w Polsce. Na terenie powiatu znajduje się 120 tys. obiektów budowlanych, z których najwięcej znajduje się na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Jak podkreślił budowa obiektu budowlanego trwa krótko a eksploatacja, za którą odpowiedzialny jest właściciel, trwa wiele lat, często kilkadziesiąt lat a nawet więcej. Bardzo ważną rolę w utrzymaniu obiektów budowlanych spełniają właściciele publiczni m.in. samorządy. Inspektor ocenił, że na terenie miasta Wejherowa nie ma bezpośrednich zagrożeń budowlanych, ale mogą występować epizodyczne awarie. Ogólnie stan bezpieczeństwa budowlanego w mieście uznał za odpowiedni. Powiedział również, że na terenie powiatu wejherowskiego budowlańcy spodziewają się największej inwestycji w Polsce, jaką może być budowa elektrowni jądrowej.

W trakcie dyskusji sekretarz miasta powiedział przypomniał o ostatniej powodzi w mieście, która miała miejsce w 2010 roku i powiedział, że miasto wbrew naciskom deweloperów i inwestorów nie zezwala na budowy na terenach zalewowych.

- To jest sprawa bezpieczeństwa mieszkańców, którzy nie zawsze zdają sobie tego sprawę, jakie zagrożenie niesie woda w czasie wiosennych roztopów, podtopień i powodzi. W razie szkód związanych z podtopieniami mieszkańcy oczekują odszkodowań od miasta – mówi Bogusław Suwara.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH