Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 28.11.2021 r. imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Brak zagrożenia powodziowego

Brak zagrożenia powodziowego
Na marcowym posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie omówiono ocenę zagrożenia powodziowego na terenie miasta Wejherowa. Przeprowadzono również trening szacowania ryzyka dla potencjalnych zdarzeń, które mogą wystąpić na terenie Wejherowa. Szef Inspektoratu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Fedoruk poinformował, że stan wody na rzece Redzie i Bolszewce znajduje się w granicach normy i nie ma zagrożenia powodziowego. Prognoza na najbliższe dni nie przewiduje intensywnych opadów deszczu. Jak podkreślił sekretarz miasta Bogusław Suwara wyższe poziomy wód na terenach zalewowych mogą występować w rejonie miasta choćby z tego powodu, że na terenie Bolszewa w okolicy tradycyjnego wylewiska rzeki Bolszewki został podniesiony grunt, na którym wybudowano osiedle. Zawężone koryto rzeki Bolszewki skutkuje podwyższonym poziomem wody w Rzece Redzie zwłaszcza w czasie roztopów lub opadów deszczu. Dlatego miasto postanowiło monitorować nie tylko poziom wody w rzece Redzie, ale również w rzece Bolszewce, daleko od miasta. Jak twierdzi Bogusław Suwara wiedza o podwyższonym stanie wód w głównym dopływie rzeki Redy musi być pozyskana odpowiednio wcześniej, by można było poczynić odpowiednie przygotowania. W trakcie posiedzenia szef inspektoratu poinformował o utworzeniu kolegium kryzysowego, które w trakcie zagrożeń będzie wypełniać funkcję zastępcy prezydenta. W skład kolegium wchodzą: Bogdan Tokłowicz, Piotr Bochiński i Bogusław Suwara. Poinformował także o powołaniu w skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nowych członków. Są nimi: Janusz Stankiewicz ze Szpitala Specjalistycznego i Marek Glowienke ze Straży Miejskiej. W ramach posiedzenia został przeprowadzony trening dotyczący szacowania ryzyka wystąpienia zagrożeń charakterystycznych dla Miasta Wejherowa. Analizowano tzw. matrycę ryzyka związaną z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi, wybuchu pożaru a także kolizji drogowej z rozszczelnieniem zbiornika z substancją chemiczną. Dokonane oceny pokrywały się z szacunkami skali ryzyka i skutków przewidzianych w planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Wejherowa.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH