Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-6°
wtorek, 7.12.2021 r. imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Staromłyńskiej z ulicami Wyczółkowskiego i Obr. Wybrzeża
Powrót

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Staromłyńskiej z ulicami Wyczółkowskiego i Obr. Wybrzeża

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Staromłyńskiej z ulicami Wyczółkowskiego i Obr. Wybrzeża
Skrzyżowanie ul. Staromłyńskiej z ulicami Wyczółkowskiego i Obr. Wybrzeża

Wejherowo przygotowuje się do realizacji kolejnej inwestycji drogowej. W latach 2021-2022 planowana jest budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Staromłyńskiej z ulicami Wyczółkowskiego i Obr. Wybrzeża. Będzie to pierwszy etap przebudowy ul. Staromłyńskiej.

Przebudowa ul. Staromłyńskiej będzie realizowana etapami. Pierwszy etap - zaplanowany na lata 2021 i 2022 - będzie polegał na budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Staromłyńskiej z ulicami Wyczółkowskiego i Obr. Wybrzeża. Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta, w obrębie budowanego ronda  powstanie oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, ciepłownicza, elektroenergetyczna i teletechniczna. Przewidywany koszt inwestycji to ok. 1 mln zł.

Przebudowa ciepłociągu już wkrótce

Na przełomie maja i czerwca 2021 r. rozpoczną się prace związane z przebudową ciepłociągu na terenie inwestycji, które wykona właściciel sieci, czyli Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. OPEC wykona przejście wykopem otwartym przez ul. Wyczółkowskiego i ul. Staromłyńską w obrębie dojazdów do projektowanego ronda. Rozważane jest krótkotrwałe zamknięcie dla ruchu w/w skrzyżowania.

Fragment większej całości

Budowa ul. Staromłyńskiej będzie elementem szeregu inwestycji, które spowodują usprawnienie ruchu w zachodniej i północnej części miasta, tzw. Zachodnio-Północnego Połączenia Drogowego Wejherowa obejmującego ciąg następujących odcinków:

  • powstającą właśnie nową ulicę – od ul. Strzeleckiej przez las do skrzyżowania z ul. Sucharskiego-Sobieskiego,
  • połączenieul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 tzw. Węzeł Działki (wykonane),
  • nowa ulica od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy do ul. Przemysłowej (planowana),
  • ul. Karnowskiego - od ul. Przemysłowej do ul. Ofiar Piaśnicy (wykonana),
  • ul. Lelewela i Nadrzeczna - od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Chopina (wykonane),
  • ul. Staromłyńska (planowana),
  • ul. Necla (w trakcie realizacji),
  • ul. Gryfa Pomorskiego (w trakcie realizacji) w powiązaniu z częściowo wykonanym i planowanym Węzłem Śmiechowo (Zryw).

 Jedna z wielu w tej kadencji

Planowana inwestycja będzie również jedną z wielu realizowanych w tej kadencji. Dotychczas miasto wybudowało m.in. Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) z dużym parkingiem przy dworcu PKP i tunelem pod torami kolejowymi, halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 5, parking przy wejherowskim szpitalu (obok lądowiska), Park Cedron, ul. Karnowskiego wraz z rondem, ulice z płyt drogowych. Wykonano termomodernizację kilku budynków komunalnych.

Trwa realizacja ważnych inwestycji m.in. budowy ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego, połączenia drogowego łączącego ul. Sucharskiego ze Strzelecką, przebudowy ul. Kopernika wraz z kwartałem podwórek, rewitalizacji Parku Kaszubskiego, budowy Wodnych Ogrodów. Prowadzone są remonty budynków i zagospodarowanie podwórek razem ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową. Cały czas trwa realizacja projektów w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, m.in. boisk i placów zabaw.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH