Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
11°
niedziela, 22.05.2022 r. imieniny: Emila, Neleny, Romy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych

Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych

Rusza budowa nowego odcinka ulicy Karnowskiego, która połączy rondo na ul. Przemysłowej ze skrzyżowaniem na drodze krajowej nr 6 (obok Urzędu Pracy) oraz przebudowa ul. Budowlanych wraz z wykonaniem łącznika i ronda do nowobudowanej ul. Karnowskiego. To kolejna duża inwestycja drogowa, na którą władze Wejherowa zdobyły dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Razem z innymi już wykonanymi i realizowanymi inwestycjami usprawni ruch w zachodniej części i centrum miasta.

Wykonawcą prac jest konsorcjum Kruszywo Sp. z o.o. i GRUPA KRUSZYWO Sp. z o.o. W wejherowskim Ratuszu prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowę z Jackiem Wickim, prezesem zarządu Kruszywa sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 26,3 mln zł. Dofinansowanie wynosi 24,1 mln zł, czyli ponad 90% planowanych kosztów zadania. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2025 r.

Domknięcie Północno-Zachodniego Połączenia Drogowego

- Budowa ul. Karnowskiego z przebudową ul. Budowlanych w Wejherowie stanowi ważne powiązanie nowobudowanej Trasy Kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi – wyjaśnia Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Budowa Trasy Kaszubskiej dobiega końca, a jej otwarcie może spowodować napływ dużo większej liczby samochodów od strony Luzina przez ul. Strzelecką w Wejherowie. Dlatego, aby uchronić naszych mieszkańców przed całkowitym zakorkowaniem ulic, musimy zrealizować nasze rozwiązania komunikacyjne, w tym budowę ul. Karnowskiego oraz przebudowę ul. Budowlanych. Inwestycja stanowi domknięcie Północno-Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa w zachodniej części miasta, które konsekwentnie powstaje etapami od kilku lat. To połączenie umożliwi m.in. skierowanie ruchu z ul. Strzeleckiej na drogę krajową nr 6 i dalej na ul. Ofiar Piaśnicy z ominięciem śródmieścia Wejherowa. Również samochody wjeżdżające od strony Szemudu ul. 3 Maja będą mogły ominąć centrum przez skierowanie się w ul. Strzelecką.

Ruch samochodów będzie bardziej sprawny, płynny i bezpieczny

- Północno-Zachodnie Połączenie Drogowe jest to strategiczny ciąg komunikacyjny, który docelowo będzie prowadził od ul. Strzeleckiej, przez las do skrzyżowania z ul. Sucharskiego-Sobieskiego, dalej przez Węzeł Działki do skrzyżowania na drodze krajowej nr 6, następnie przez nową ul. Karnowskiego do ul. Przemysłowej i dalej do ul. Ofiar Piaśnicy, a potem przez ul. Lelewela i Nadrzeczną do ul. Chopina - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Dzięki ominięciu centrum Wejherowa i rozbudowie systemu dróg, ruch samochodów w zachodniej części miasta będzie usprawniony, dużo płynniejszy i mniej uciążliwy. Planowana inwestycja jest długo oczekiwana, również przez przedsiębiorców z przemysłowego rejonu miasta.

- Bardzo cieszę się, że rozpoczyna się budowa tej inwestycji, tak oczekiwanej przez mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących działalność w tej dzielnicy – podkreśla radna Wejherowa Dorota Chodubska. - Razem z radnymi – Pawłem Formelą i Bartłomiejem Freyem, zabiegaliśmy o tę inwestycję. Mieszkamy w tej części miasta i doskonale wiemy, jakie problemy komunikacyjne tam występowały. Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych z pewnością rozwiąże wiele z nich.

 

ZAKRES INWESTYCJI

● budowa nowego odcinka ulicy Karnowskiego łączącego ul. Przemysłową z drogą krajową nr 6 o dł. ok. 530 m, z chodnikami po obu stronach jezdni i ścieżką rowerową

● przebudowa ul. Budowlanych - przebudowa jezdni o dł. ok. 400 m, budowa chodników, ścieżki rowerowe, 65. miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych

● budowa łącznika ul. Budowlanych z ul. Karnowskiego o dł. ok. 300m

● budowa małego ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Budowlanych

● budowa infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, przejść dla pieszych, itp.

● przebudowa przebiegu koryta Potoku Pętkowickiego na długości ok. 300 m

 


Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowo budowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi”, dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH