Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 26.01.2021 r. imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Budżet 2021 w czasach kryzysu

Budżet 2021 w czasach kryzysu
XXIII Sesja Rady Miasta

Wejherowscy radni podczas sesji w dniu 15.12 przyjęli budżet miasta na 2021 rok. Podobnie jak rok temu, budżet został przygotowany w sposób niezmiernie ostrożny i oszczędny. Koronawirus wydatnie spotęgował występujące trudności związane z niedofinansowaniem oświaty przez rząd i utratą znacznych dochodów z podatków w wyniku zmian ustawowych. Pomimo kryzysowej sytuacji wydatki na wejherowskie inwestycje w roku 2021 zostaną utrzymane praktycznie na wysokim poziomie roku 2020, gdyż miasto musi się rozwijać. Będzie to możliwe przede wszystkim dzięki zdobytym środkom zewnętrznym i oszczędnościom m.in. w administracji. 16 radnych głosowało za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:

Walczymy pomimo trudności

 Kiedy rok temu uchwalaliśmy budżet na 2020 rok zapowiadałem jasno: czasy dla samorządów są ciężkie, a przyszłość niepewna i nieprzewidywalna. Rok temu ostrzegałem: miasto będzie wyraźnie negatywnie odczuwało ogromne niedofinansowanie oświaty przez rząd i utratę znacznych dochodów z podatków w wyniku zmian ustawowych. Nikt wówczas nie mógł przewidzieć pandemii koronawirusa i tego, że będzie jeszcze gorzej. Obecnie mamy w Polsce prawdziwą zapaść w finansach. Jestem w samorządzie od samego początku, od 1990 r. i tak źle jeszcze nie było.

Dochody podatkowe w Wejherowie spadły o kilka milionów złotych, a sytuacja budżetu miasta w roku 2021 rysuje się w czarnych barwach.  Do oświaty dopłacimy w przyszłym roku, podobne jak w obecnym, ogromną kwotę ponad 36 mln zł. Dla przypomnienia, gdybyśmy - zgodnie z prawem! - otrzymali te należne nam pieniądze od rządu z budżetu państwa, moglibyśmy wykonać np. węzeł ZRYW z tunelem pod torami lub rozwiązać problemy osób oczekujących na mieszkania. Przepisy podatkowe znów zostały zmienione z dużymi stratami finansowymi dla samorządów. Dlatego budżet na rok 2021 został przygotowany w sposób niezmiernie ostrożny i oszczędny. Z przyczyny niezależnych od nas konieczna jest rezygnacja z wielu zadań i na wiele potrzeb zabraknie środków

Pomimo trudności walczymy, gdyż miasto musi się rozwijać. Pomimo kryzysowej sytuacji wydatki na inwestycje w roku 2021 wyniosą ponad 43 mln zł i utrzymamy je praktycznie na wysokim poziomie roku 2020. Niezmiennie najwięcej wydamy na drogi, w przyszłym roku ponad 44% środków. Ten bardzo ambitny plan jest możliwy przede wszystkim dzięki dużemu wysiłkowi całego zespołu, dzięki zdobytym środkom zewnętrznym, głównie unijnym, i oszczędnościom. W przyszłym roku aż 86 % inwestycji miejskich skorzysta ze środków zewnętrznych. Co trzecia złotówka, prawie 14 mln zł na inwestycje będzie pochodziła z dotacji. Wdrożyliśmy również program oszczędnościowy, m.in. w administracji zaoszczędzimy ponad 10 % kosztów. Kilkanaście osób straciło prace w urzędzie i instytucjach samorządowych. Sytuacja zmusza do wspierania się kredytami i emisją obligacji na tzw. wkład własny w inwestycjach, aby nie stracić wspominanych dotacji. Jednak wskaźnik spłaty zobowiązań z zadłużenia został zaplanowany w wysokości 3,63%, przy dopuszczalnym wskaźniku 13,93%.

W tych trudnych warunkach staraliśmy się, aby budżet miasta zapewnił funkcjonowanie Wejherowa w 2021 roku.

 

Najważniejsze zadania na 2021

Miasto realizuje przed wszystkim inwestycje, na które pozyskało dofinansowanie zewnętrzne oraz z Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, m.in.: 

 • Budowa ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Necla
 • Budowa połączenia drogowego ul. Sucharskiego z ul Strzelecką
 • W ramach programu rewitalizacji: 
 1. Przebudowa ul. Kopernika wraz z zagospodarowaniem wewnętrznego kwartału
 2. Zagospodarowanie Parku Kaszubskiego
 3. Remonty podwórek
 4. Zagospodarowanie terenów przy rzece Cedron w rejonie ulicy Wałowej i Rzeźnickiej
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych
 • Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych – Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”
 • Pomorskie Szlaki Kajakowe
 • W ramach Budżetu Obywatelskiego:
 1. Plac zabaw oraz siłownia „Wejherek” na Osiedlu 1000-lecia PP
 2. Boisko „Jedenastka”
 3. Boisko na Osiedlu Dzięcielskiego
 • Obiekt kultury „Kamienica Sztuki”
 • Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roszczynialskiego
 • Przebudowa systemu zagospodarowania wód opadowych i kanalizacji deszczowej

Miasto będzie dalej wspierało rozwój kultury, sportu i cele społeczne m.in. poprzez WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły oraz współpracę i dotacje dla organizacji społecznych, klubów i stowarzyszeń.

Źródło: budżet miasta Wejherowa

Źródło: budżet miasta Wejherowa

Źródło: budżet miasta Wejherowa


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH