Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 27.05.2020 r. imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Certyfikat Rady Europy dla Wejherowa

Certyfikat Rady Europy dla Wejherowa

Rada Europy wyróżniła Wejherowo Certyfikatem Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE). To prestiżowy certyfikat Rady Europy przyznany tylko dziewięciu samorządom, które najlepiej wcieliły w życie 12 zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt odebrał z rąk Jutty Gϋtzkow z Rady Europy Certyfikat Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (European Label of Governance Exellence) podczas XIV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w Warszawie.

- Mieszkańcy Wejherowa mogą z dumą powiedzieć, że znaleźliśmy się w gronie dziewięciu polskich samorządów wyróżnionych certyfikatem przez Radę Europy, który potwierdza wysoką jakość pracy wejherowskiego urzędu, zgodnie z europejskimi standardami. – mówi Krzysztof Hildebrandt.

Jak mówi Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa, jednym z warunków koniecznych przyznania tego certyfikatu było wypełnienie ankiety przez minimum 500 mieszkańców Wejherowa.

- Mieszkańcy korzystający z usług Urzędu Miejskiego w Wejherowie wypełnili ankiety, w których wysoko ocenili efekty jego działalności – mówi Bogusław Suwara. – Cieszę się, że kapituła konkursu także wysoko oceniła istniejące w urzędzie procedury zarządzania uznając je za dobre praktyki, którymi warto dzielić się z innymi.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje 12. zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. W Polsce w imieniu Rady Europy Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym przyznawała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

12. zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym:

● Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja
● Responsywność, szybkość reagowania
● Efektywność i skuteczność
● Otwartość i jawność
● Przestrzeganie prawa
● Etyczne postępowanie
● Kompetencje i potencjał
● Innowacyjność i otwartość na zmiany
● Orientacja na trwałość i długofalowość działań
● Należyte zarządzanie finansami
● Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna
● Rozliczalność, odpowiedzialność

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH