Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 4.12.2021 r. imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Charakter dzielnicy został utrzymany

Charakter dzielnicy został utrzymany
ul. Marynarki Wojennej

Wejherowscy radni przed wakacjami uchwalili zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Marynarki Wojennej, Krzywej i Łąkowej, czyli tzw. „Cegielni”. Właściciele nieruchomości mogą już realizować swoje długo wyczekiwane zamierzenia inwestycyjne, ale żadne bloki wielomieszkaniowe w tej dzielnicy nie powstaną. Teren niskiej zabudowy jednorodzinnej zostanie utrzymany.

W procedurze zmiany planu czynnie uczestniczyli mieszkańcy dzielnicy, składając swoje wnioski, a także kontaktując się w sprawie bieżących prac nad projektem planu i uczestnicząc w publicznych konsultacjach.

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/XXV/341/2021) ustala zasady, dzięki którym możliwy będzie harmonijny rozwój nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z poszanowaniem prawa własności, środowiska przyrodniczego i w nawiązaniu do zabudowy istniejącej. Zasady wprowadzone w nowym planie utrzymują dotychczasowy charakter dzielnicy jako terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pozwalają na rozwój tej funkcji zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania istniejącą tam przestrzenią.

W planie zachowano  tereny zielone w pasie pomiędzy ulicą Łąkową i lasem - wzdłuż Cedronu oraz w sąsiedztwie Parku Majkowskiego. Nastąpiła również weryfikacja zakresu i lokalizacji ujęć wód zgodnie z wnioskami PEWiK.

Obowiązujące ustalenia uzyskały pozytywne uzgodnienia i opinie odpowiednich organów, między innymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Przypomnijmy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego, który ustala przeznaczenie terenów oraz określa docelowy sposób ich zagospodarowania i zabudowy.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH