Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-8°
środa, 23.01.2019 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Czekają nas inwestycje kolejowe i drogowe w Wejherowie

Czekają nas inwestycje kolejowe i drogowe w Wejherowie

Budowa wiaduktów kolejowych (tuneli) w Śmiechowie i Nanicach, podziemnych przejść dla pieszych i rowerzystów – to efekt podpisanego porozumienia o współpracy miasta z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. Inwestycje związane są z modernizacją linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podczas konferencji w ratuszu przedstawił zakres planowanych inwestycji na terenie miasta, na których skorzystają wszyscy mieszkańcy Wejherowa.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podkreślił podczas konferencji, że zawarte z zarządem PKP porozumienie jest efektem długich i żmudnych negocjacji dotyczących przebiegu inwestycji na terenie Wejherowa:

- Po wieloletnich trudnych rozmowach z PKP w zakresie docelowych bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych na terenie naszego miasta, 18 lipca 2017 r. podpisaliśmy porozumienie z zarządem PKP, które określa  zakres inwestycji realizowany przez PKP, dotyczący przede wszystkim budowy przejazdów pod torami przy Węzłach: Śmiechowo (Zryw) i Nanice. To duże wyzwanie nie tylko po stronie kolei,  ale także po stronie miasta, ponieważ z budową kolejowych wiaduktów związane są inwestycje drogowe. Jest to trudne zadanie zarówno dla PKP, jak i dla miasta. Jak wszyscy wiemy, kolej w ostatni piątek ogłosiła, że rozpoczyna już prace projektowe i ma zapewnione finansowanie na całą inwestycję.

W myśl zawartego porozumienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązały się do:

- w ramach Węzła Wejherowo (Kwiatowa) – przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych wraz z wyjściem na perony stacji Wejherowo

- w ramach Węzła Śmiechowo (Zryw) – budowy wiaduktu kolejowego oraz przebudowy bezkolizyjnego przejścia dla pieszych na wysokości przystanku osobowego Wejherowo Śmiechowo

- w ramach Węzła Nanice - budowy wiaduktu kolejowego,

- remontu istniejącego wiaduktu kolejowego przy ul. Św. Jana

Jak powiedziała Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, miasto jest już właściwie na półmetku drogowych rozwiązań w Wejherowie.

- Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) realizowany jest kompleksowo, w pełnym zakresie przez miasto z udziałem środków unijnych i zostanie całkowicie zakończony w 2019 roku. Chcę jasno powiedzieć, że środku finansowe na Węzeł  Wejherowo zostały w całości zabezpieczone, w tym na tunel pod torami.  Natomiast PKP wykona zakres prac bardzo istotny z punktu widzenia naszych mieszkańców, ponieważ rzecz dotyczy modernizacji istniejącego przejścia podziemnego na stacji Wejherowo – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Zrealizowany już został przez miasto Węzeł Działki będący nieodzownym elementem rozwiązań drogowych w Wejherowie, który musiał być wykonany w pierwszym etapie, gdyż stanowi objazd dla zamkniętej części miasta w rejonie dworca PKP podczas robót budowlanych. Jeżeli chodzi o Węzeł Śmiechowo (Zryw) , to PKP bierze na siebie wszystkie koszty związane z budową wiaduktu kolejowego. Dla jasności powiedzmy, że w nomenklaturze PKP wiadukt kolejowy oznacza przejazd dla samochodów pod torami, zwyczajowo nazywany tunelem.  Miasto natomiast wykonało już cały duży układ drogowy po północnej stronie Śmiechowa powiązany z mającym powstać tunelem. Kolejnym ważnym miejscem w Wejherowie jest Węzeł Nanice. Już wiele lat temu miasto zabezpieczyło teren na lokalizację przejść i przejazdów bezkolizyjnych, a w myśl porozumienia PKP zaprojektuje i wybuduje w tym rejonie kolejny  wiadukt kolejowy. Planowany termin zakończenia tych prac to 2022 - 2023 rok. Termin ten jest bezpośrednio związany z rozliczeniem środków unijnych, a więc musi zostać dotrzymany przez PKP.

Co ważne, planowane inwestycje w części miejskiej muszą być ściśle zsynchronizowane z pracami realizowanymi przez PKP.  Nie możemy naszej części wykonać ani wcześniej, ani późnej - dodaje Prezydent miasta, Krzysztof Hildebrandt.


 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH