Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
11°
sobota, 24.10.2020 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

„Czyste Powietrze Pomorza” – Edycja 2018

„Czyste Powietrze Pomorza” – Edycja 2018
W związku z planowanym kolejnym przystąpieniem Miasta Wejherowa do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) pn.: „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2018, Prezydent Miasta Wejherowa informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Wejherowa.
 
Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne należące do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, bądź takie w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2018 r. wykonać modernizację źródła energii cieplnej, polegającej na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł:
  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, 
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą 5 klasy),
  •  podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
  • elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.
Uwaga:
 
Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na: 
  • dokumentację i nadzór techniczny,
  • demontaż istniejącego źródła ciepła,
  • zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
  • wykonanie instalacji wewnętrznej c. o. i c. w. u,
  • wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego.
 
Do konkursu mogą być zgłaszane zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.
 
Przewidywana maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 30% kosztów kwalifikowanych (z tego nie więcej niż 25% ze środków WFOŚiGW). Jej wysokość uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2018).
 
Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2018, powinni złożyć wniosek  w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018r.
 
Wyniki zostaną opublikowane przez WFOŚiGW w terminie do 29 czerwca 2018r.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie p. 104 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem: tel. 58 677 71 06. Osobą prowadzącą jest Antonina Łuczyńska.
 
W załączniku zamieszczamy formularz wniosku o uzyskanie dotacji oraz regulamin konkursu „Czyste powietrze Pomorza”- edycja 2018
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH