Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
19°
wtorek, 7.07.2020 r. imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Czyste powietrze w Wejherowie

Podczas ostatniej sesji rady Miasta, wejherowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie finansowania przebudowy systemów grzewczych budynków mieszkalnych w Wejherowie na proekologiczne.

Do realizacji przyjęto „Program likwidacji niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa na lata 2013-2018 poprzez ograniczenie stosowania paliw stałych”, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń atmosfery. Finansowaniem będą objęte nieruchomości będące własnością miasta i wspólnoty mieszkaniowe, w których miasto posiada swój udział. Finansowanie nie może przekroczyć 75 proc. łącznych kosztów przebudowy systemu grzewczego poniesionych przez wspólnotę mieszkaniową. Źródłem finansowania będą środki finansowe pozyskane przez miasto wynikające z przystąpienia do Programu KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

- Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na ludzi jest niebezpieczne i prowadzi często do przewlekłych chorób m.in. nowotworów – mówił Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa. – Znaczącym źródłem zanieczyszczenia powietrza są spaliny z palenisk domowych oraz małych zakładów wyposażonych w różnego rodzaju piece węglowe. Bardzo niebezpieczne może też być spalanie śmieci w tych piecach. Ograniczenie niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa pochodzące z indywidualnych pieców węglowych jest możliwe jedynie w wyniku ich likwidacji. Zmiana systemu zaopatrzenia w ciepło budynków jest przedsięwzięciem finansowym wahającym się w granicach od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych.

W Wejherowie w 2008 r. przyjęto pilotażowy program finansowania modernizacji systemów grzewczych budynków mieszkalnych na proekologiczne w latach 2008-2013. Dofinansowaniem objęta została wymiana ogrzewania z pieców węglowych na bardziej ekologiczne. Budynki są podłączane do miejskiej sieci centralnego ogrzewania lub wykonuje się w nich ogrzewanie gazowe. Program przewiduje również wsparcie dla takich inicjatyw jak ogrzewanie geotermalne czy kolektory słoneczne.

- Ogółem od wprowadzenia programu do chwili obecnej z finansowania skorzystało 16 budynków, z czego w 12 wykonano system grzewczy zasilany z miejskiej sieci centralnego ogrzewania – mówi Stanisław Makles, dyrektor Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. - W pozostałych budynkach wykonano i ogrzewanie zasilane gazem. Na sześcioletni okres realizacji programu postanowiono przeznaczyć łącznie 3 300 000 tys. zł. Zainteresowanie zmianą systemu ogrzewania przerosło nieznacznie oczekiwania autorów programu. Źródłem finansowania realizacji programu są dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalowych od osób fizycznych i prawnych. Realizacja następuje do wysokości zabezpieczonych i uchwalanych w budżecie środków.  

Program przebudowy systemów grzewczych budynków mieszkalnych w Wejherowie na proekologiczne jest spójny z przyjętą i prowadzoną przez miasto polityką rozwoju. Cel programu wpisuje się także w lokalny program rewitalizacji śródmieścia Wejherowa. Poniesione nakłady inwestycyjne nie są małe, ale efektów dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców nie da się oszacować w złotych. Do tej pory w programie wzięło udział 16 budynków, w których znajduje się 158 lokali.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH