Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
sobota, 28.05.2022 r. imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Deratyzacja – obowiązek właściciela nieruchomości

Deratyzacja – obowiązek właściciela nieruchomości

Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o prowadzonej w Wejherowie od 1 do 31 października br. akcji deratyzacji.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.) zgodnie, z którym: Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki...”

Dodatkowo, w celu zapewnienia skuteczności deratyzacji, w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa się terminy i obszary obowiązkowej deratyzacji.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wejherowa przyjętym uchwałą Nr VIIIk/XXV/327/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r., obowiązkową deratyzację przeprowadza się w terminie od 1 października do 31 października.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:

1) budynki użyteczności publicznej,

2) budynki wielolokalowe podpiwniczone,

1) miejsca gromadzenia odpadów, w szczególności wiaty śmietnikowe przy zabudowach wielolokalowych,

3) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,

4) lokale gastronomiczne,

5) zakłady przetwórstwa żywności,

6) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie,

7) obiekty handlowe branży spożywczej.

Określenie w regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku  przeprowadzania deratyzacji również poza terminami określonymi w regulaminie.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH