Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
23°
poniedziałek, 10.08.2020 r. imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dobrze przygotowany projekt szansą na realizację

Dobrze przygotowany projekt szansą na realizację

Podczas warsztatów w Filharmonii Kaszubskiej mieszkańcy Wejherowa mogli skonsultować swoje pomysły na projekty Budżetu Obywatelskiego. 1 kwietnia br. wystartowała w naszym mieście V edycja. Na pytania odpowiadali przedstawiciele władz miasta oraz eksperci Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Procedura i terminy

Jak podkreśla Arkadiusz Kraszkiewicz żeby złożyć projekt BO trzeba zebrać podpisy co najmniej 50 mieszkańców Wejherowa, którzy ukończyli 16 lat. Termin składania projektów do 30 kwietnia 2019 roku. Projekty w formie papierowej należy składać w Urzędzie Miejskim – w budynku na ul. 12 marca lub w ratuszu. Prezydent Miasta Wejherowa powołał Komisję Budżetu Obywatelskiego, której przewodniczy sekretarz miasta Bogusław Suwara. Komisja nie ocenia projektów, lecz je weryfikuje. Pozytywnie zweryfikowane projekty podlegają następnie publicznej konsultacji społecznej. Każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do danego projektu. Lista zweryfikowanych projektów przewidzianych do głosowania zostanie opublikowana przez Prezydenta Miasta Wejherowa 28 czerwca, a później będzie promowana przez wnioskodawców. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w terminie od 9 do 23 września br.

- Komisja  Budżetu Obywatelskiego nie ocenia zasadności projektu, lecz weryfikuje pod względem formalnym. Sprawdzana jest wymagana ilość podpisów oraz kosztorys, czy nie przekracza określonego limitu finansowego (to ważne!) oraz przepisy prawa. – wyjaśnia sekretarz miasta Bogusław Suwara dodając, że głosowanie odbywać się będzie tak jak w poprzednich latach – elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 16 lat. Każdy ma prawo oddać 2 głosy – jeden na projekt inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestcyjny. 

Jak przygotować projekt?

O tym jak należy przygotować projekt i wypełnić formularz wniosku na projekt Budżetu Obywatelskiego mówił wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski, ekspert w zakresie BO, jeden z autorów uchwały Rady Miasta.

  • Podstawowe zasady – działania zaproponowane przez mieszkańców, muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. Tylko na takie zadania można wydatkować zgodnie z prawem środki publiczne. Jeśli wnioskodawcy mają wątpliwości czy tak jest, mogą zapytać się o to w urzędzie.
  • Tytuł – ważny jest tytuł projektu, krótki i łatwy do zapamiętania, oddający istotę pomysłu.
  • Charakterystyka – musi być zwięzła. Należy podkreślić do kogo skierowany jest projekt, kto będzie jego beneficjantem, jakie problemy rozwiązuje i dlaczego warto go poprzeć.
  • Wycena – szczególną uwagę należy zwrócić na wycenę, oszacowanie kosztów proponowanego projektu. Koszt powinien być wyliczony w miarę realnie, w oparciu o różne dostępne dane, np. w internecie. Szczegółowość wyceny powinna umożliwiać weryfikację przez urzędników co do jej poprawności.
  • Lokalizacja zadania – przy formułowaniu projektu inwestycyjnego należy dokładnie sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Można to zrobić w urzędzie i uzyskać bezpłatnie mapkę, na której należy zaznaczyć lokalizację zadania i załączyć ją do wniosku. Dodatkowo mogą być dołączone zdjęcia terenu, na którym ma powstać inwestycja. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane tylko na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.
  • Poparcie mieszkańców – na złożonym wniosku musi znajdować się co najmniej 50 podpisów wejherowian, którzy ukończyli 16 lat. Warto jednak, aby tych podpisów było więcej, bo zdarzają się błędy i wtedy nie można uznać takiego podpisu, a poza tym zbieranie podpisów to dobra okazja do promocji swojego projektu.

Opinie mieszkańców

Uczestnicy warsztatów chętni dzieli się swoimi wrażeniami ze spotkania z władzami miasta i ekspertami. Podkreślali, że warto pytać by doskonalić projekt

- W trakcie warsztatów uzyskałam odpowiedzi na szczegółowe i bardzo ważne pytania dotyczące celowości i możliwości użyczenia sprzętu, o który w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego będziemy się ubiegać – mówi Karolina Jankowska.

- Warsztaty są przydatne i potrzebne, bo dzięki nim potrafimy dobrze przygotować projekt. Pieniądze, które otrzymaliśmy w poprzednim projekcie, pomogły nam w rozwoju naszej grupy teatralnej „Srebrna Nitka” – mówi Teresa Malinowska.

- Zamierzam złożyć projekt na działalność związaną z rehabilitacją dzieci dotkniętych autyzmem i pomagać innym rodzicom, którzy wychowują dzieci autystyczne  - dodaje Izabela Minga.

W spotkaniu wzięli udział kierownicy wydziałów i urzędnicy, jako eksperci z różnych wydziałów Urzędu Miejskiego, którzy odpowiadali na pytania mieszkańców m.in. Stanisław Brzozowski, Mirosław Ziemann, Michał Jeliński i inni.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH