Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
24°
poniedziałek, 10.08.2020 r. imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dodatkowe środki na inwestycje

Dodatkowe środki na inwestycje

Podczas wtorkowej (05.11) sesji Rady Miasta Wejherowa radni przyjęli m.in. zmianę budżetu na 2019 r. Jej celem było dostosowanie budżetu do bieżącej sytuacji i realizowanych zadań. Ponadto prezydent Wejherowa wygospodarował dodatkowe środki i zwiększył wydatki: 200 tys. zł.  na ułożenie płyt drogowych na ulicach zgodnie z wnioskami mieszkańców oraz 300 tys. zł na zakup nowej rolby do utrzymania lodu na miejskim lodowisku przy Szkole Podstawowej nr 8.

W kilku przypadkach realizacja tegorocznych zadań została w budżecie przesunięta na rok przyszły.

- Nie zrezygnowaliśmy z żadnej inwestycji, z żadnego zadania, a jedynie w kilku przypadkach zostały one przesunięte w czasie, na rok przyszły. To spowodowało, że tam, gdzie z różnych powodów pieniądze nie zostaną wydatkowane do końca 2019 r.,  zostały one na ostatniej sesji przesunięte na inne potrzebne w tym roku zadania. – wyjaśnia zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz i dodaje: - Przede wszystkim z powodu oczekiwania na otrzymanie pozwoleń na budowy ze Starostwa Powiatowego niektóre inwestycje nie zakończą się w 2019, a w 2020 roku. Nie jest to żadna nadzwyczajna sytuacja. Podkreślam, że wszystkie zaplanowane zadania zostaną ostatecznie realizowane.

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

  1. Zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 i zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa.
  2. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa - WIĘCEJ INFORMACJI 
  3. Szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - WIĘCEJ INFORMACJI 
  4. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego „Śmiechowo” – powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 z terenami przyległymi.
  5. Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
  6. Wystąpienia Gminy Miasta Wejherowa ze Stowarzyszenia Turystycznego ,,Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna.
  7. Uchwalenia „Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi.
  8. Rozpatrzenia skargi.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH