Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
11°
niedziela, 22.05.2022 r. imieniny: Emila, Neleny, Romy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Dofinansowanie powiatu na budowę parkingu przy ul. Zamkowej
Powrót

Dofinansowanie powiatu na budowę parkingu przy ul. Zamkowej

Dofinansowanie powiatu na budowę parkingu przy ul. Zamkowej
Przedstawiciele miasta oraz powiatu wejherowskiego

Rozpoczęła się budowa ul. Zamkowej w Wejherowie wraz z budową parkingu w pobliżu Książnicy im. Gerarda Labudy. wejherowskim ratuszu prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowę na dofinansowanie budowy parkingu w wysokości 2,3 mln zł z Gabrielą Lisius, starostą powiatu.

Budowa ul. Zamkowej zostanie przeprowadzona w ramach rewitalizacji Śródmieścia. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2023 roku. Wartość tej inwestycji to ponad 9 mln zł. Wykonawcą robót jest firma Kruszywo Sp. z o.o. Swój udział w inwestycji będzie miała także spółka PEWIK Gdynia, która na własny koszt wykona niezbędne prace sieci kanalizacyjno-wodociągowej.

- Przystępujemy do budowy ul. Zamkowej wraz z całą infrastrukturą podziemną i zagospodarowaniem terenu przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Książnicy prof. Gerarda Labudy - mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Jest to duże centrum kulturowe w wejherowskim parku, do którego przyjeżdżają zarówno mieszkańcy, jak i turyści, a miejsc parkingowych brakuje. Zależało nam, aby była tam możliwość pozostawienia samochodu osobowego, ale także autobusów, które przywożą pielgrzymów na Kalwarię. Cieszę się, że inwestycja wchodzi w fazę realizacji i dziękuję powiatowi za dofinansowanie tej inwestycji.

Współpraca miasta z powiatem

- Ta wspólna inicjatywa jest bardzo cenna i cieszę się, że Rada Powiatu podjęła decyzję o dofinansowaniu parkingu przy ul. Zamkowej - mówi Gabriela Lisius, starosta powiatu wejherowskiego. – Parking jest bardzo potrzebny, tym bardziej, że niedawno powstał kolejny obiekt muzealny - Książnica prof. Gerarda Labudy i chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców powiatu, turystów i gości odwiedziło tę instytucję, zapoznało się z historią Kaszub i Pomorza. Każdy kolejny parking przysłuży się do zwiększenia ruchu turystycznego i pielgrzymkowego. A nasze miasto jest piękne, mamy co pokazać, mamy wiele zabytków i chętnie odwiedzaną Kalwarię Wejherowską.

Umowę na dofinansowanie podpisał także Jacek Thiel, wicestarosta powiatu wejherowskiego.

Dwuetapowa inwestycja

Inwestycja składa się z dwóch etapów. W pierwszym przebudowana zostanie w całości ul. Zamkowa, od skrzyżowania z ul. Klasztorną i Parkową aż do skrzyżowania z ul. Wniebowstąpienia. Przebudowany zostanie także most drogowy nad rzeką Cedron i złagodzony łuk drogi. Spowoduję to zmianę lokalizacji skrzyżowania i poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Powstaną chodniki po obu stronach drogi
i wybudowane zostanie oświetlenie. W ramach budowy ulicy przebudowane zostaną istniejące sieci: kanalizacja deszczowa, wodociągowa i sanitarna.

Drugi etap inwestycji to kompleksowe zagospodarowanie terenu przy ul. Zamkowej,
w pobliżu Książnicy, na którym powstanie parking z płyt ażurowych z 70. miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz 8. miejscami dla autobusów.  Zamontowane zostaną także stoły z ławkami, wiaty drewniane oraz automatyczna toaleta. Wykonane zostaną nowe nasadzenia, a brzegi rzeki Cedron zostaną umocnione i zabezpieczone. Wyremontowana zostanie także konstrukcja koła wodnego i zastawki oraz pomost zlokalizowany przy dawnym młynie. Odtworzona zostanie także kładka nad rzeką.

Prace badawcze

Na terenie inwestycji, przed pracami budowlanymi, po zdjęciu wierzchniej warstwy humusu, wyłoniły się pozostałości dawnej zabudowy - zabudowania folwarczne. Są to najprawdopodobniej relikty fundamentów kamiennych z okresu ok. XVIII w. oraz fundamentów ceglanych z lat późniejszych. Obecnie trwają prace badawcze i inwentaryzacja znalezionych pozostałości budowli. Nie znaleziono żadnych zabytków ruchomych tj. ceramiki, narzędzi. Znalezione pozostałości budowli są zgodne z tym, czego można było się spodziewać na podstawie starych historycznych map i podkładów mapowych. Wykonywane prace zostały zgłoszone Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i będą podlegały odbiorowi przez PWKZ. Zgodnie z dokumentacją projektową, przewidziano w miejscach przebiegu starych fundamentów, uwidocznienie ich w nowych nawierzchniach poprzez zaznaczenie kostką kamienną.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH