Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 20.04.2021 r. imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Dotacje dla „Cantores Veiherovienses” i działaczy kaszubskich
Powrót

Dotacje dla „Cantores Veiherovienses” i działaczy kaszubskich

Dotacje dla „Cantores Veiherovienses” i działaczy kaszubskich
Przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie Odział Wejherowo

Kolejne umowy z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem podpisali przedstawiciele dwóch organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses” oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Odział Wejherowo. Przypomnijmy, że Prezydent Miasta Wejherowa przyznał na 2021 rok dotacje dla 53. organizacji pozarządowych na łączną kwotę ponad 950 tys. zł.

Znany z wielu występów w kraju i za granicą wejherowski chór „Cantores Veiheroienses”, kierowany przez wiele lat przez prof. Marka Rocławskiego, w ubiegłym roku obchodził 35-lecie swojej działalności, ale sytuacja pandemiczną związana z Covid-19 uniemożliwiła przeprowadzenie jubileuszowych obchodów. Jego realizacją przełożono na 2021 rok. Przygotowany na tę okoliczność koncert jubileuszowy nie mógł się odbyć, podobnie jak koncert zaplanowany na Święta Wielkanocne. Praca chóru ze względu na ograniczenia koronawirusowe jest mocno utrudniona, a w okresie nasilenia zakażeń ze względu na bezpieczeństwo chórzystów wręcz niemożliwa. Prezes chóru Beata Mielewczyk informuje, że jak tylko warunki na to pozwolą chór przeprowadzi w możliwym terminie obchody jubileuszowe, na co została podpisana umowa na kwotę 8 650 zł. Obecnie dyrygentem chóru jest Tomasz Chyła.

- W tym roku z konieczności zamierzamy skupić się przede wszystkim na lokalnej prezentacji chóru na terenie Wejherowa i Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Mamy też w planach udział w mniejszych festiwalach maryjnych – informuje Beata Mielewczyk, prezes Stowarzyszenia Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses dziękując za przyznane dofinansowanie.

Na dotację w wysokości 7 000 zł podpisali umowę z prezydentem Wejherowa  przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Wejherowie – Mirosław Gaffka i skarbnik oddziału – Halina Rumpca. Mirosław Gaffka dziekując za przyznane środki poinformował, że wejherowskie Zrzeszenie zamierza w tym roku przeprowadzić Konkurs haftu kaszubskiego, warsztaty malarskie na rynku, 50. Konkurs recytatorski literatury kaszubskiej „Rodna Mowa”, a także koncerty chóru Towarzystwa Śpiewaczego  im. Jana Trepczyka, jeśli tylko warunki pandemiczne na to pozwolą. Wejherowscy Zrzeszeńcy mają też wyhaftowany nowy sztandar, który chcieliby w tym roku poświęcić i przyjąć do swojej działalności.

- Wszystkim mieszkańców Wejherowa przypominamy, aby podczas Spisu Powszechnego pamiętać o zgłoszeniu swej przynależności do Małej Kaszubskiej Ojczyzny. Zapraszamy też raz w miesiącu na nabożeństwa w języku kaszubskim do kościoła pw. Św. Stanisława Kostki – dodaje prezes Mirosław Gaffka. 

Jak podkreślił zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, który wręczył podpisane umowy na dotacje:

- Organizacje pozarządowe dobrze realizują zadania publiczne dla mieszkańców dla różnych grup społecznych w wielu obszarach działalności m.in. w dziedzinie sportu, ochrony zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, a także kultury, sztuki, turystyki i ochrony środowiska.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH