Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-4°
środa, 23.01.2019 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dotacje dla stowarzyszeń

Dotacje dla stowarzyszeń

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przekazał kolejne umowy na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania w ratuszu podpisano umowy ze stowarzyszeniami o łącznej wartości 27 tys. zł na działalność z zakresu sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Prezydent Wejherowa przyznał dotacje na 2018 rok dla 59. organizacji pozarządowych na łączną kwotę 636 800 zł.

- Podpisujemy dzisiaj kolejne umowy dotacyjne ze stowarzyszeniami, które realizują różnego rodzaju działania dla wejherowian – podkreślił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Świadczy to o ogromnej aktywności mieszkańców w różnych dziedzinach życia – kulturze, ochronie zdrowia, kulturze fizycznej.

Od wielu lat miasto wspiera inicjatywy, które służą mieszkańcom, są wśród nich działania związane z ochroną zdrowia, sportem i rekreacją, kulturą, a także ze sprawami społecznymi.

Podczas spotkania 24 kwietnia br. Polski Związek Niewidomych otrzymał 6 tys. zł,  Uczniowski Klub Sportowy „Parkour Wejherowo” – 1 tys. zł, Chór Mieszany Cantores Veiherovienses – 20 tys. zł. Ponadto wsparcie finansowe w wysokości 2 tys. zł otrzymała Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek, która będzie promowała Wejherowo w trakcie Festiwalu Odysei Umysłu w Niemczech.

- Dofinansowanie, które otrzymaliśmy wykorzystamy na organizację koncertu „Osiem Pieśni z Księgi Koheleta”, który zaplanowany jest na grudzień 2018 r. – mówi Dominika Trusewicz, prezes Chóru Mieszanego Cantores Veiherovienses. – Będzie to prawykonanie utworów Anny Rocławskiej-Musiałczyk. Zaprezentujemy pieśni w języku kaszubskim. Z pewnością będzie to gratka dla melomanów.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH