Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 29.02.2020 r. imieniny: Lecha, Lutomira
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dotacje na likwidację pieców

Dotacje na likwidację pieców
Podczas 26. zwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa radni uchwalili uchwałę określającą zasady rozliczenia dotacji celowej dla mieszkańców Wejherowa na realizację programu „Czyste powietrze Gminy Miasta Wejherowa - Wymiana źródeł energii cieplnej na ekologiczne”. Z programu mogą skorzystać mieszkańcy z całego miasta, zarówno z budynków w zabytkowym centrum, jak i z osiedli domków jednorodzinnych. 
 
Dzięki dotacji, którą pozyskały władze Wejherowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku możliwe są inwestycje związane z wymianą tradycyjnego ogrzewania na ekologiczne, czyli likwidację pieców węglowych i zastąpienie ich przyłączeniem budynków do sieci ciepłowniczej OPEC, instalację ogrzewania gazowego, pomp ciepła lub paneli słonecznych. Dzięki temu mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie do 30 procent kosztów takiej inwestycji.
 
Jak mówi zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz, w tegorocznej edycji programu dotację otrzyma 14 budynków w Wejherowie - wszyscy, którzy złożyli wnioski. 
 
Zgodnie z regulaminem, dotację na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich bardziej ekologicznymi źródłami ciepła mogą otrzymać wszyscy posiadacze budynków położonych na terenie Wejherowa - zarówno budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, właściciele prywatni, jak i stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Kwota dotacji dla danego źródła to nie więcej niż 30 procent kosztów modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. I tak, w zależności od przyjętego rozwiązania dotacja wyniesie:
 
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC - 20 tys. zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem, a 30 tys. zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem;
- pompy ciepła - 10 tys. zł na jedno źródło ciepła;
- kolektory słoneczne – 6 tys. zł na jeden budynek jednorodzinny, a 10 tys. zł na jeden budynek wielorodzinny; 
- w przypadku kotła opalanego gazem, olejem opałowym - 5 tys. zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę, a 12,5 tys. zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny.
 
Miasto prowadzi akcję promującą tegoroczną edycję programu „Czyste powietrze Pomorza” i planuje kontynuację programu w 2017 roku.  W związku z tym zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w tym programie, poprzez złożenie wniosku dostępnego na stronie www.wejherowo.pl w zakładce Urząd/Czyste miasto/Wejherowo w konkursie Czyste Powietrze Pomorza. 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH