Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
16°
poniedziałek, 1.06.2020 r. imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dzień Otwarty OPEC w Wejherowie

Dzień Otwarty OPEC w Wejherowie

Wiele grup uczniowskich i przedszkolnych oraz mieszkańców odwiedziło w piątek (11.05.2018) ciepłownie Nanice podczas Dnia Otwartego OPEC. Wydarzenie jest też okazją do podsumowania działań miasta w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia powietrza, gdyż OPEC pełni w tym zakresie ważną rolę.

Podczas Dnia Otwartego Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  zorganizowanego po raz piąty w ramach ogólnopolskich Dni Otwartych Funduszy Eurpejskich,wejherowski Zakład Energetyki Cieplnej zwiedziły wycieczki: z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących, grupy - Krasnoludki i Biedronki z Przedszkola Samorządowego nr 2, Akademia Krasnala z SP nr 6, klasa IV SP w Górze, I i II klasa SP nr 11 oraz klasa II gimnazjum SP nr 8. Byli też mieszkańcy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie w lokalnych mediach. W sumie OPEC odwiedziło ponad 250 osób. W wydarzeniu uczestniczyli zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz oraz zastępca dyrektora ds. eksploatacji OPEC Łukasz Koss. Czynne ponadto było stoisko Informacji Europejskiej ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Wszyscy zwiedzający mieli okazję zobaczyć pod opieką specjalistów  nowoczesny zakład produkujący energię cieplną, a także energię elektryczną w procesie kogeneracji, obejrzeli etiudę filmową o cieple oraz wzięli udział w konkursach na temat ekologii i energetyki cieplnej. Dzieci otrzymały też materiały informacyjne, upominki a także wodę mineralną i słodycze.

- Wszystko co tutaj zobaczyłam zrobiło na mnie duże wrażenie m.in. elektronika i wielkość urządzeń. Nie zdawałam sobie sprawy, że jeden zakład może wyprodukować tak dużo energii i dostarczyć ciepło dla całego Wejherowa. Najbardziej zainteresowały mnie kotły nr 2 i 3, a zdziwił brak kotła  nr 1. Dowiedziałam się jednak, że został wycięty i pojechał do remontu – mówi Marysia w klasy IV.

Jak informuje opiekunka tej klasy Urszula Knut na wycieczkę  do OPEC przyjechali, aby obejrzeć pracę tutejszej elektrociepłowni. Wycieczka edukacyjna spełniła swój cel, bo dzieci żywo interesowały się wszystkim, zarówno procesem produkcji, jak i ekologicznym sposobem produkcji ciepła.

- Po aktywności podopiecznych, ich zainteresowaniu oraz zadawaniu wielu pytań, widać że warto było tu przyjechać – podkreśla Urszula Knut.

PODSUMOWANIE

Dzień Otwarty w OPEC jest jednym z wielu działań jakie Urząd Miejski prowadzi wraz z partnerami w zakresie edukacji ekologicznej i informowania mieszkańców o czystości powietrza w Wejherowie i sposobach jego poprawy. Partnerami Urzędu są m.in. przedsiębiorstwa komunalne, jak właśnie OPEC, oraz Komunalny Zawiązek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Wydarzenie jest również okazją do podsumowania jakiego dokonał Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

- Zależy mi bardzo na tym, aby zmniejszało się zanieczyszczenia powietrza w Wejherowie. To temat ogromnie dla mnie ważny, na który zwracałem uwagę już wiele lat temu, dlatego podjąłem  działania kompleksowe, długofalowe i w wielu kierunkach – podsumowuje prezydent Krzysztof Hildebrandti wymienia  najważniejsze działania miasta:

- Pierwszy kierunek, chyba cieszący się największym zainteresowaniem społecznym, to likwidacja starych pieców i ich wymiana na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Miasto realizuje ten cel poprzez inwestycje w budynkach komunalnych oraz wspierając dotacjami wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli prywatnych domków jednorodzinnych. W ramach tych działań dotychczas zlikwidowaliśmy ponad 530 pieców na terenie Wejherowa. Obecnie widać wielki wzrost zainteresowania mieszkańców wymianą ogrzewania i w ogóle tematyką poprawy czystości powietrza. Władze miasta odpowiadają na te oczekiwania społeczne i w wyniku naszych wspólnych tegorocznych działań zostanie zlikwidowanych nawet do 190 pieców! To przyśpieszenie bardzo mnie cieszy i chcę podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się na proekologiczne inwestycje i osobom,  które angażują się na rzecz propagowania czystego powietrza.

Drugi kierunek to modernizacja ciepłowni Nancie i rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej przez spółkę komunalną OPEC, która dostarcza ciepło dla większości mieszkańców Wejherowa. Ta komunalna spółka bardzo dużo inwestuje w naszym mieście. Poza rozwojem sieci z bieżącymi podłączeniami budynków, w ostatnich latach spółka wydała aż 22 mln zł na modernizację Ciepłowni Nanice. W efekcie to jedna z najnowocześniejszych, ekologicznych i energooszczędnych ciepłowni w Polsce. Produkuje się tu przy pomocy gazu ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Zamontowano nową instalację odpylania istniejących jeszcze kotłów węglowych. To przyniosło bardzo pozytywne efekty.  W 2012 roku emisja pyłów w Nanicach wynosiła 78,92 ton na rok, zaś w roku 2017 było to tylko 6,65 ton na rok. Oznacza to prawie 12 razy mniej pyłów w Wejherowie.

Trzeci kierunek to wymiana autobusów MZK na ekologiczne. Jest to  ważne, gdyż autobusy MZK tylko w ciągu jednego roku pokonują na swoich liniach ponad 1 mln 700 tys. km i zużywają około 600 tys. litrów paliwa. Proszę sobie wyobrazić ile to spalin i różnych trujących substancji, które dostają się do naszego powietrza. Jest więc o co walczyć. Obecnie pracujemy nad zakupem autobusów elektrycznych, być może wyposażonych w ogniwa paliwowe produkujące prąd zasilane wodorem.

Tych kierunków działań, jak choćby edukacja ekologiczna, określonych w naszej uchwale "antysmogowej", czyli Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętym przez Radę Miasta Wejherowa, jest oczywiście więcej.  Jestem zdeterminowany, aby ten plan zrealizować. Najważniejsze są osiągnięte pozytywne efekty ekologiczne.

Zgodnie z wiarygodnymi danymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zanieczyszczenie powietrza w Wejherowie pyłem tzw. PM10 uległo w ostatnich latach znaczącemu zmniejszeniu, a normy i przepisy w tym zakresie są spełnione. Poprawę czystości powietrza w Wejherowie potwierdza najnowsza "Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim" opracowana przez WIOŚ za 2017 rok. Prezydent K. Hildebrandt podkreśla:

- Oczywiście, pomimo tego że jest lepiej, przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Na najbliższe lata zaplanowałem kolejne intensywne działania w celu dalszej poprawy czystości powietrza, przede wszystkim w celu zmniejszenia stężenia benzo(a)pirenu.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH