Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
wtorek, 29.09.2020 r. imieniny: Michaliny, Michała, Rafała
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

O walce z bezrobociem i roli społecznej, jaką w tym dziele odgrywa Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, mówiono w piątek 1 lutego br. podczas uroczystej gali w Filharmonii Kaszubskiej z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia.

- W tym roku przypada setna rocznica powołania w Polsce Publicznych Służb Zatrudnienia, co nadaje tym obchodom szczególny charakter. Zmusza także do podsumowań i refleksji nad wejherowskim rynkiem pracy i etosem pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Aktywizacja osób poszukujących pracy i osób bezrobotnych jest zadaniem niezwykle trudnym i wymagającym współpracy wielu podmiotów – mówiła podczas otwarcia uroczystości Grażyna Sobieraj, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie dodając, że zreformowany rynek pracy przyniósł nowe zadania, nowe obowiązki i konieczność zmiany sposobu działania.

Natomiast starosta wejherowski Gabriela Lisius przedstawiła zarys historii funkcjonowania Urzędu Pracy w Wejherowie począwszy od okresu międzywojennego po lata obecne. Przypomniała również, że Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia został ustanowiony w dniu 27 stycznia w ramach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia w instytucjach  rynku pracy z dnia 16 grudnia 2010 roku, na pamiątkę podpisania przez Naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji Państwowych Urzędów Pracy i opieki nad wychodźstwem.

 

Miniatura Statuetki Jakuba Wejhera dla PUP

Składając gratulacje pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz wręczył dyrektor Grażynie Sobieraj przyznaną przez Prezydenta Miasta Wejherowa dla Powiatowego Urzędu Pracy - miniaturę Statuetki Jakuba Wejhera.

Powiedział przy tym, że Urząd odgrywa ważną rolę w rozwoju miasta Wejherowa i jest silnym ogniwem łączącym pracodawców i pracowników naszego miasta i regionu. Podkreślił też, że Miasto wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy są zainteresowani tworzeniem nowych stanowisk pracy, ograniczeniem bezrobocia, wzrostem gospodarki oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników.

- W imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa i własnym dziękuję Państwu za współpracę, m.in. za pomoc osobom bezrobotnym i za wsparcie młodych osób, które stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy oraz życzę wytrwałości i wielu nowych inicjatyw – dodał Arkadiusz Kraszkiewicz.

 

Gratulacje dla pracowników i firm

W trakcie gali podziękowania za długoletnią pracę w Powiatowym Urzędzie Pracy z rąk starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius i dyrektor PUP Grażyny Sobieraj otrzymały: Renata Czerska, Anna Jarzynka, Maria Lalowska, Renata Polańczyk, Elżbieta Rezmer, Dorota Dopke, Alicja Ropmca, Ewa Socha, Barbara Marczyńska-Benkowska, Halina Zygmunt i inni.

Podziękowania otrzymali również przedstawiciele instytucji i firm, z którymi współpracuje Powiatowy Urząd Pracy, w tym: Brunon Gajewski – Powiatowy Cech Rzemiosł, Marek Kwiatkowski – prezes RIP Norda, Leszek Glaza – Powiatowa Rada Przedsiębiorców, Dariusz Schmidtke – TK Chopin, Maria i Sławomir Pietrowscy – MT Catering, Edward Kwidziński – O.K. Ośrodek Kursów i Małgorzata Wołoszyk – Biuro Rachunkowośći EM.

Przyznanych wyróżnień pogratulował wszystkim, składając jednocześnie życzenia z okazji Dnia Pracownika PSZ, wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świrski.

 

Film i występ

W trakcie gali został wyświetlony film obrazujący działalność Powiatowego Urzędu Pracy przygotowany przez pracowników Urzędu. W  ramach projekcji poinformowano, że w latach 2004-2018 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 2378 osób, dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy otrzymało 1405 osób,  częściową refundację wynagrodzenia otrzymały 2922 osoby, a stażami zawodowymi objęto 9 687 osób.

Dodajmy, że w uroczystości uczestniczyli m.in. posłowie Grzegorz Furgo, Jan Klawitter, Henryka Krzywonos, Stanisław Lamczyk, Kazimierz Plocke, wicestarosta Jcek Thiel, przewodniczący Rady Powiatu Józef Reszke, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Katarzyna Stanilewicz, radni powiatu oraz dyrektorzy i przedstawiciele instytucji publicznych, służb mundurowych i stowarzyszeń.

Galę uświetnił występ zespołu FUCUS. W roli konferansjerów wystąpili: Aleksandra Piotrowska i Patryk Kwidziński. Uczestnicy gali otrzymali medale pamiątkowe "100 lat Publicznych Służb Zatrudnienia 1919-2019" wybite przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Sobieraj:

-  Jesteśmy po to, żeby pomagać zarówno bezrobotnym, jak i pracodawcom. Wiele osób, które dzięki pomocy naszego Urzędu znalazło pracę, poprawiło byt swojej rodziny a  także własne poczucie wartości. Część osób korzysta także z ubezpieczenia zdrowotnego, które my opłacamy. To na pewno argument, żeby zarejestrować się w naszym Urzędzie.

Myślę, że Urząd Pracy jest trochę niedoceniany przez mieszkańców. Część społeczeństwa  postrzega nas jako tylko wypłacających zasiłki dla osób bezrobotnych, co już dawno minęło. Owszem, wypłacamy zasiłki – tym, którym są one należne. Natomiast nasze działania koncentrujemy głównie na aktywizacji osób bezrobotnych, na wsparciu pracodawców, żeby szukać im pracowników  o odpowiednich kwalifikacjach a także na tym, żeby niwelować różne deficyty osób bezrobotnych. Komuś brakuje kwalifikacji - może skorzystać z kursu. Ktoś nie ma doświadczenia zawodowego – znakomitym narzędziem będzie staż zawodowy.  Pracodawca nie poniesie kosztów zatrudnienia bezrobotnego, a przeszkoli sobie pracownika, którego potem może zatrudnić.

Duża ilość osób, bardzo zmotywowanych - którym udzieliliśmy wsparcia, uruchomiła własną działalność gospodarczą ze środków Urzędu Pracy. Oczywiście, nie wszyscy przetrwali i utrzymali się, ale część funkcjonuje nadal. Są przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pomocy Urzędu Pracy, a teraz sami zatrudniają osoby bezrobotne na stażach z naszego Urzędu. Wspieramy też pracodawców tworzących stanowiska pracy poprzez refundowanie kosztów tworzenia danego stanowiska pracy.

To zrozumiałe, że wszyscy oczekują więcej tego typu pomocy, ale my jako Powiatowy Urząd Pracy możemy poruszać się tylko w takiej skali środków, jakie otrzymujemy. Przy czym, w kontekście całości pomocy finansowej jakiej udzielamy, wypłata zasiłków dla bezrobotnych, ma zakres margainalny.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH