Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
18°
niedziela, 27.09.2020 r. imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Dzień Strażnika Miejskiego

Dzień Strażnika Miejskiego
Straż Miejska od marca 1992 roku strzeże porządku publicznego na terenie miasta. Jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła pełnienie służby całodobowo. System ten sprawdził się i funkcjonuje do dziś. Straż Miejska żywo uczestniczy w życiu miasta współpracując z policją i Strażą Graniczną oraz wieloma instytucjami w mieście. Rocznie podejmuje ponad 7 tys. interwencji, z czego ok. 500 spraw trafia do Sądu Grodzkiego, a ok. 100 sprawców przestępstw zostaje zatrzymanych na gorącym uczynku. Dla bezpieczeństwa mieszkańców w październiku 2002 roku uruchomiony został system monitoringu wizyjnego. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić gród Wejhera bez miejskich strażników. Do najdłużej pełniących służbę funkcjonariuszy należą m.in. Jacek Pisarek - komendant, Zenon Hinca - zastępca komendanta oraz Henryk Teclaf, Zdzisław Poltrok, Mirosław Pawełas i Waldemar Walkusch. - Społeczeństwo naszego miasta oczekuje skuteczności i szybkiego działania strażników. Wiem, że tym oczekiwaniom stawiacie czoło. Dzięki wiedzy, zdolności, logicznym działaniom i doświadczeniu, a także zastosowaniu coraz nowocześniejszych środków technicznych, zapewnicie nam komfort poczucia bezpieczeństwa - powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt składając gratulacje wszystkim strażnikom z okazji ich święta. Uczestniczący w spotkaniu wicewojewoda pomorski Michał Owczarczyk podziękował prezydentowi miasta i władzom samorządowym za warunki jakie stworzyli Straży Miejskiej. Podziękował również strażnikom za ich wzorową i sumienną służbę oraz wręczył odznaczenia przyznane wejherowskim strażnikom. Złote Medale za długoletnią służbę otrzymali - Irena Kornatowska (pracownik cywilny) i st. insp. Henryk Teclaf, zaś medal srebrny otrzymał insp. Stanisław Jaruga. Irena Kornatowska otrzymała również nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Nagrody pieniężne przyznane przez Prezydenta Miasta Wejherowa otrzymali strażnicy - Zdzisław Poltrok, Damian Pohl, Maciej Gafke, Henryk Teclaf i Marek Glowienke. Miłym akcentem uroczystości było ślubowanie strażnika miejskiego, które jako aplikanci złożyli: Anna Blok, Adam Harasiuk i Przemysław Rohraff. Awanse otrzymali: Paweł Potrykus - na stopień starszego strażnika, a na stopień inspektora straży miejskiej: Stanisław Jaruga, Ryszard Bielec, Jarosław Kuśka, Sławomir Czaja, Sławomir Walczewski i Karol Szlagowski. Natomiast stopień starszego inspektora otrzymali: Maciej Cichoń, Waldemar Walkusch, Mirosław Pawełas. Nominacje awansowe wręczał strażnikom prezydent Krzysztof Hildebrandt wraz z komendantem SM Jackiem Pisarkiem. Wszystkim odznaczonym i awansowanym gratulacje złożył także komendant powiatowy policji mł. insp. Mariusz Mocek podkreślając, że wejherowska policja nie mogłaby odnosić sukcesów w zwalczaniu przestępczości bez współpracy z tak dobrze funkcjonującą Strażą Miejską. Do życzeń przyłączyli się również przewodniczący Rady Miasta Piotr Bochiński i przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządów Osiedlowych Dariusz Kreft. W spotkaniu ze strażnikami miejskimi uczestniczyli również zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz i sekretarz miasta Bogusław Suwara.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH