Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-4°
środa, 23.01.2019 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 6 maja
Powrót

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 6 maja

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 6 maja

Działania podejmowane przez władze Wejherowa poprawiają stan bezpieczeństwa na naszych drogach. Niezwykle istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego odgrywa infrastruktura drogowa i oświetleniowa na drogach należących do miasta.

- Najważniejszym zadaniem w ostatnich latach jest budowa bezkolizyjnych węzłów drogowych łączących północną i południową część miasta, czyli Węzła Śmiechowo (Zryw) i Węzła Wejherowo (Kwiatowa). W ramach tych inwestycji powstały takie elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego jak: cztery ronda, wydzielone chodniki i ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie uliczne i przejść dla pieszych. W ramach Węzła Śmiechowo wykonano bezkolizyjny zjazd z krajowej „szóstki” do północnej części Wejherowa, a także włączenie do ruchu na „szóstkę” w kierunku Słupska, zaś na Węźle Wejherowo powstanie tunel pod torami i ogólnodostępny parkingu dla samochodów i rowerów oraz przystanków MZK i PKS w pasie drogowo-kolejowym połączony przejściem podziemnym z dworcem PKP - podsumowuje prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt  – Ponadto wymienić również trzeba budowę dwóch rond na bardzo ruchliwej i niebezpiecznej ul. Ofiar Piaśnicy, rondo  na skrzyżowaniu Nadrzecznej-Derdowskiego-Lelewela. Wkrótce rozpocznie się budowa ronda na bardzo kolizyjnym skrzyżowaniu Chopina-Nadrzeczna-Staromłyńska. Wszystko to z myślą o usprawnieniu i bezpieczeństwie mieszkańców Wejherowa. Budujemy w ten sposób sprawny i bezpieczny system komunikacyjny.

 

Z opinii Policji na temat Węzła Śmiechowo (Zryw)

"Urząd Miasta w Wejherowie dba o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. (...) Wzdłuż jezdni i chodników na nowo wybudowanym węźle drogowym Śmiechowo (Zryw) pojawiły się charakterystyczne żółte barierki ochronne. Jest to bardzo ważny element poprawy bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych. Rozwiązania zastosowane na Węźle Śmiechowo są bardzo dobre, wręcz modelowe. Tak właśnie należy dbać o bezpieczeństwo na drogach. Media praktycznie każdego dnia donoszą o wypadkach, śmierci pieszych przechodzących w niedozwolonym miejscu przez jezdnię.(…) Przejście w miejscu niedozwolonym jest bardzo niebezpiecznie i dla pieszego, ale także dla kierowcy samochodu. Dlatego też stosowanie barierek ochronnych powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pieszych."

 

Modernizacja dróg lokalnych

W ostatnich latach w Wejherowie  wiele ulic w różnych częściach Wejherowa zostało przebudowanych lub wykonanych od podstaw, co poprawiło infrastrukturę dróg lokalnych służącą bezpieczeństwu mieszkańców. Wzdłuż jezdni wybudowano chodniki, wykonano i oznakowano przejścia dla pieszych, poprawiono oświetlenie,  tam gdzie było to możliwe wybudowano ścieżki rowerowe.

Na bezpieczeństwo ma wpływ także budowa parkingów, gdyż dzięki temu samochody nie parkują chaotycznie w przypadkowych i często niebezpiecznych miejscach. Nowe parkingi powstały m.in. przy wejherowskim cmentarzu przy ul. Roszczynialskiego.

Oświetlenie uliczne i doświetlenie przejść dla pieszych

Stale modernizowane jest oświetlenie uliczne. Systematycznie poprawia się także doświetlenie przejść dla pieszych. Przy niektórych przejściach dla pieszych zostało  zainstalowane tzw. "inteligentne oświetlenie" wyposażone w specjalne czujniki, zwiększające oświetlenie pasów w momencie, gdy korzystają z nich przechodnie. Na razie takich przejść jest kilka: przy Filharmonii Kaszubskiej, na ul. Św. Jana, Rzeźnickiej, 12 Marca i dwa na ul. Pomorskiej. Niebawem mają dostać doświetlone kolejne.

- Celem programu doświetlenia przejść jest podniesienie bezpieczeństwa pieszych na przejściach i skrzyżowaniach. – mówi zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz  - W przeszłości tam, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże, dochodziło do wielu wypadków i kolizji. Znacząca cześć wypadków z udziałem pieszych zdarza się po zmroku, dlatego nowa instalacja poprawi bezpieczeństwo ruchu

 

 

Nasza praca przynosi efekty

O pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Komisji  Bezpieczeństwa  i  Samorządów Rady Miasta Wejherowa rozmawiamy z jej przewodniczącym - radnym Henrykiem JAROSZEM.

 

- Panie Przewodniczący, czy tematyka bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest obecna w pracach komisji, którą Pan kieruje?

 

-  Tak, oczywiście, to jeden z najważniejszych tematów pracy komisji. Mieszkańcy Wejherowa zgłaszali nam problemy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa takie jak: doświetlenie przejść dla pieszych, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, stawianie znaków drogowych, wybudowanie prawoskrętu na ul. Rybackiej, ograniczenie prędkości czy też zamontowanie kamer w miejscach niebezpiecznych. Wszystkie wnioski były przez komisję wnikliwe analizowane i następnie kierowaliśmy je - w zależności do kogo należy dana droga - do Prezydenta Miasta, Starosty Powiatu Wejherowskiego lub innych odpowiedzialnych instytucji. Ponadto komisja stale współpracuje z wejherowską Strażą Miejska i Policją.

 

- Jakie wasze wnioski zostały zrealizowane?

 

 - Oprócz wielu mniejszych, bieżących spraw, które zostały załatwione, wymienię te  najważniejsze z roku 2017. I tak, została wykonana nowa, dużo lepsza instalacja oświetleniowej przejść dla pieszych na ul.12 Marca przy skrzyżowaniu z ul. Cichą, na ul. Św. Jana przy tunelu i na ul. Pomorskiej przy skrzyżowaniu z ul. Kociewską.

 

- A plany na rok obecny?

 

- W 2018 roku zaplanowano zainstalowanie dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych w związku z drogą dzieci do szkoły na następujących skrzyżowaniach ulic: Prusa z Kociewską, Rzeźnickiej z Pucką, Rzeźnickiej z Judyckiego oraz na ul. Sucharskiego w pobliżu przystanku autobusowego ''Ogródki Działkowe". Podczas ostatniej, marcowej sesji Rady Miasta podjęliśmy decyzję o przekazaniu Powiatowi dotacji w wysokości 500 tys. zł. na modernizację w tym roku ul Rybackiej. W ramach tego zadania wykonany zostanie prawoskręt przy wyjeździe z tej ulicy na drogę krajową nr 6. Wszystkie wymienione działania poprawiają z pewnością bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza pieszych. Jak widać nasza praca przynosi wejherowianom konkretne efekty.

 

 - Które tematy są Panu szczególnie bliskie?

 

-  Do prac komisji wniosłem osobiście kilka propozycji dotyczących oświetlenie  przejść dla pieszych w okolicach szkół, gdyż bezpieczeństwo dzieci  jest dla nas najważniejsze. Poza tym wystąpiłem z wnioskiem o budowę nowych  miejsc  parkingowych dla samochodów osobowych  na terenie miasta, np. na Osiedlu Kaszubskim. Uczestniczyłem również w spotkaniu w Starostwie na  temat bezpieczeństwa  w ruchu drogowym  w Powiecie, w tym bezpieczeństwie pieszych.

 

- Dziękuję za rozmowę.

 

Aktywna Straż Miejska

W działaniach poprawiających bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestniczy oczywiście wejherowska Straż Miejska, prowadząc cyklicznie następujące akcje:

  • okresowy przegląd stanu oświetlenia dróg – kontrola oświetlenia ulic na terenie miasta Wejherowa, kierowanie uwag i wniosków do zarządców dróg,
  • okresowy przegląd stanu oświetlenia przejść dla pieszych - kontrola pod kątem dostatecznego oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Wejherowa, kierowanie uwag i wniosków do zarządców dróg,
  • „Bezpieczna droga do szkoły” – program polegający na wzmożonej kontroli okolic szkół i tras przemieszczania się uczniów,
  • „Odblaskowe Wejherowo” – program ukierunkowany na przedstawienie dzieciom podstawowych zasad i zachowań na drodze, prowadzony w szkołach podstawowych i przedszkolach,
  • „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” – cykliczna akcja prowadzona z Wydziałem Ruchu Drogowego KPP Wejherowo, akcja ukierunkowana na prewencyjną  kontrolę przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez pieszych i rowerzystów,
  • programy edukacyjne prowadzone w formie pogadanek z uczniami szkół podstawowych i przedszkoli (w latach 2014 – 2018 łącznie wzięło w nich udział ok. 1670 dzieci) – program nastawiony na przekazanie uczniom jak ważne jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz uświadomienie jak groźne konsekwencje mogą wystąpić w przypadku zdarzeń komunikacyjnych z udziałem pieszych,
  • programy edukacyjne prowadzone w ramach uczestnictwa w różnego rodzaju festynach –  ukierunkowane na propagowanie prawidłowego zachowania się na drogach przez pieszych i rowerzystów, realizowane poprzez pogadanki oraz organizowanie gier i zabaw edukacyjnych,
  • Realizacja ustawowych zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych odnośnie obowiązku czuwania nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,

 

Ponadto w Komendzie Straży Miejskiej w Wejherowie funkcjonuje system monitoringu ulicznego. System ten znacznie poprawił i poprawia bezpieczeństwo. Dzisiaj miasto obserwowane jest  całodobowo dzięki 46 kamerom – docelowo ma być ich 64. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że przestępczość w rejonie funkcjonowania kamer zmalała o 80 proc. Od  2014 roku podgląd na miejski monitoring uliczny ma nie tylko straż miejska, ale  także wejherowska policja.

 

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH